2021 yılı Stratejik Planı İzleme ve Değerlendirme Raporu çalışması ülke genelinde başladı.

İlgili raporun zamanında eksiksiz bir şekilde tamamlanması adına Strateji Geliştirme Şube Müdürü Hüseyin Erol başkanlığında, İl MEM Stratejik Plan Koordinatörü Adnan E. Fırat ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünde birim şefi olarak görev yapan 12 Stratejik Plan Ekip Üyesi bir araya geldiler. Toplantıda 2020 yılı Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Raporunun sunumu gerçekleştirilip 2021 yılı Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme raporunun hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken hususlar üzerinde duruldu.

Toplantıda ayrıca 2021 yılı Temmuz ayında tüm ilde uygulanması yapılan "Stratejik Plan&Arge İstatistik Modülü" genel tanıtımı ve modül üzerindeki güncellemeler üzerinde duruldu. Erzincan’da 2021 yılı birinci 6 ay İzleme ve Değerlendirme çalışmaları 2021 Temmuz ayında tüm ilde başlamış ve ilgili izleme çalışmasının daha hızlı yapılması için Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde ilk defa uygulanan Stratejik Plan/Ar-Ge İstatistik Modülü üzerinden veri akışı sağlandı.

İl Mîlli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme kurulunca birimlerden ve okullardan alınan veriler analiz edilip plan izlemesi kayda alındı. Elde edilen veriler 2021 Aralık döneminde yılsonu verileri ile karşılaştırılıp 2021 yılı Stratejik Plan Değerlendirme aşamasında kullanılacak.