Ankara Yükseköğretim Kurulu tarafından, devlet yükseköğretim kurumlarındaki tıp ve sağlık eğitimine ilişkin konuların masaya yatırılacağı, “Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Tıp ve Sağlık Eğitimi Bağlamında Üniversite Hastaneleri Çalıştayı” gerçekleştirildi.

Başkan Erol Özvar’ın başkanlığında YÖK’te yapılan çalıştaya, YÖK Üyeleri, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent ile birlikte bünyesinde tıp fakültesi bulunan diğer devlet üniversitelerinin rektörleri, dekanlar ve ilgili akademisyenler katıldı.

Çalıştayın açılış konuşmasını gerçekleştiren YÖK Başkanı Erol Özvar, “Bugün itibariyle yükseköğretim kurumlarımızda aktif olarak tıp eğitim ve öğretimin sürdürüldüğü devlet tıp fakültelerinin sayısı 91’dir. Devlete ait tıp fakültelerinde 92 bin 159 öğrencimiz, vakıf üniversitelerine bağlı tıp fakültelerinde ise 18 bin 152 öğrencimiz hekim olmak için öğrenim görmektedir. Türkiye’de 110 bin 331 öğrenci tıp fakültelerinde okumaktadır. Tıp öğrencilerimizi devlete ait tıp fakültelerimizde yaklaşık 14 bin öğretim üyesi yetiştirmektedir. 6 yıllık tıp eğitiminin son 3 yılı ile tıpta uzmanlık programlarının tamamı üniversitelerimizin kendilerine ait olan veya Sağlık Bakanlığına ait olup birlikte kullanım protokolleri yapılarak üniversite hastanesi hüvviyeti kazanan sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde sürdürülmektedir” ifadelerini kullandı.

YÖK Başkanı Özvar’ın konuşmasının ardından çalıştay, “Üniversiteye Ait Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Üniversite Hastanesi) Bulunmayan ve Sağlık Bakanlığına Bağlı Hastanelerle Afiliasyonu Bulunan Devlet Üniversitelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri” ve “Üniversiteye Ait Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Üniversite Hastanesi) Bulunan Devlet Üniversitelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri” konulu paneller yapıldı.

Farklı üniversitelerden rektörlerin konuşmacı olarak yer aldığı panelde Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent de Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Mengücek Eğitim ve Araştırma Hastanesinin mevcut durumu hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Rektör Levent konuşmasında: “Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi değerli hocaları ile çağa uygun nitelikte ve araştırma becerisine sahip hekimler yetiştirirken, Üniversitemiz Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi de alanında uzman hekimleri ile en yüksek standartta sağlık hizmeti sunmaya devam etmektedir. “ dedi.

Çalıştayda alınan kararların, ilgili kurum ve kuruluşlar ile paylaşılarak birer eylem planı haline getirilmesi hedefleniyor.