Erzincan il merkezinde 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa göre yapılacak olan toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde; toplantı yeri, toplanma yeri, yürüyüş güzergâhı ve dağılma yerleri, anılan kanunun 6.maddesi ve yine aynı kanunun uygulanmasına dair yönetmeliğin 3.maddesine göre Valilik Makamının 04.01.2022 tarihli olurlarıile, bir önceki yıla göre herhangi bir değişiklik yapılmaksızın aşağıdaki şekilde belirlendi.

1-) CUMHURİYET MEYDANI (Miting Alanı)

a) İlk Toplanma Yeri :Halitpaşa Caddesi ile Emniyet Müdürlüğü binasının batısında kalan Şehit Enes Bediz Meydanı, Belediye Sarayı önü, 13 Şubat Şehir Stadı önü, 13 Şubat Caddesi Çağlayan Durakları, Buğday Meydanı ve Eski Terminal.

b) Yürüyüş Güzergâhı (1)     :Halitpaşa Caddesi ile Emniyet Müdürlüğü binasının batısında kalan Şehit Enes Bediz Meydanından hareketle Halitpaşa Caddesini takiben,  Cumhuriyet Meydanına kadar olan mesafe,

Yürüyüş Güzergâhı (2)  :Belediye Sarayı önünden hareketle Halitpaşa Caddesini takiben, Cumhuriyet Meydanına kadar olan mesafe,

    Yürüyüş Güzergâhı (3)     :13 Şubat Şehir Stadından hareketle Ali Kemali Caddesini takiben, Cumhuriyet Meydanına kadar olan mesafe,

    Yürüyüş Güzergâhı (4)     :13 Şubat Caddesi Çağlayan Duraklarından hareketle 13 Şubat Caddesini takiben, Cumhuriyet Meydanına kadar olan mesafe,

    Yürüyüş Güzergâhı (5)     :Buğday Meydanından hareketle Fevzi Paşa Caddesini takiben, Cumhuriyet Meydanına kadar olan mesafe,

    Yürüyüş Güzergâhı (6)     :Eski Terminalden hareketle, Fevzi Paşa Caddesini takiben, Cumhuriyet Meydanına kadar olan mesafe.

c) Toplantı Alanı                    :13Şubat Caddesi ve Halitpaşa Caddesi ile Süleyman Demirel İş Merkezi arasında kalan Cumhuriyet Meydanı,

d) Afiş-Pankart Asılacak Yerler: Belediye’ ye ait pankart asma yerleri (direkler) ve ilan panoları ile belediye tarafından ihaleyle verilen şirkete ait billboardlar.

e) Dağılış Yönleri                   :Cumhuriyet Meydanına bağlı cadde ve sokaklar olarak tespit edilmiştir.

           

2-) OTOPARK (Miting Alanı)

a) İlk Toplanma Yeri :Belediye Sarayı önü ve ABC Kavşağı.

b) Yürüyüş Güzergâhı (1)     :Belediye önünden hareketle Halitpaşa Caddesini takiben Atatürk Parkı ile Bahçesaray Caddesi köşesindekiOtoparkolarak kullanılan alana kadar olan mesafe,

    Yürüyüş Güzergâhı (2)     :ABC kavşağından hareketle Bahçesaray Caddesini takiben Atatürk Parkı ile Bahçesaray Caddesi köşesindekiOtoparkolarak kullanılan alana kadar olan mesafe,

c) Toplantı Alanı                    :AtatürkParkının batısında kalan, Bahçesaray Caddesi ile Bahçelievler Mahallesi 54. Sokağın kesiştiği Otopark olarak kullanılan alan,

d) Afiş-Pankart Asılacak Yerler: Toplantı Alanında ve Yürüyüş Güzergâhında krokide belirtilen Belediye’ ye ait pankart asma yerleri (direkler) ve ilan panoları ile belediye tarafından ihaleyle verilen şirkete ait billboardlar.

e) Dağılış Yönleri                   :Bahçesaray Caddesi ve buna bağlı sokaklar olarak tespit edilmiştir.

3-) REKTÖRLÜK KARŞISI BOŞ ALAN (Miting Alanı)

a) İlk Toplanma Yeri: Fatih Mahallesi Öğretmenevi Önü, Geçit Belediyesi karşısındaki Pazar alanı, TEDAŞ Kavşağı ve Eski Terminal.

b) Yürüyüş Güzergâhı (1): Öğretmenevi önünden hareketle Hacı Bektaş Veli Caddesini takiben Rektörlük karşısındaki boş alana kadar olan mesafe.

     Yürüyüş Güzergâhı (2): TEDAŞ Kavşağından hareketle Binali Yıldırım Bulvarı ve 726 Sokağı takiben Rektörlük karşısındaki boş alana kadar olan mesafe.

     Yürüyüş Güzergâhı (3): Geçit Belediyesi karşısındaki Pazar alanından hareketle Hacı Bektaş Veli Caddesini takiben Rektörlük karşısındaki boş alana kadar olan mesafe.

     Yürüyüş Güzergâhı (4): Eski Terminalden hareketle Fevzi Paşa Caddesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı ve Hacı Bektaşi Veli Caddesini takiben Rektörlük karşısındaki boş alana kadar olan mesafe.

c) Toplantı Alanı: Fatih Mahallesi,Kızılay Afet Koordinasyon Merkezinin doğusunda kalan, Rektörlük karşısındaki boş alan,

d) Afiş-Pankart Asılacak Yerler: Toplantı Alanında ve Yürüyüş Güzergâhında Belediye’ ye ait pankart asma yerleri (direkler) ve ilan panoları ile belediye tarafından ihaleyle verilen şirkete ait billboardlar.

e) Dağılış Yönleri: Hacı Bektaş Veli Caddesi ve buna bağlı sokaklar olarak tespit edilmiştir.

4-) DOLU KAVŞAĞI (Miting Alanı)

a) İlk Toplanma Yeri: Eski Terminal, Buğday Meydanı, Eski Cuma Pazarı ve KYK önü.

b) Yürüyüş Güzergâhı (1): Eski Cuma Pazarı alanından hareketle Tekin Civaş Bulvarı üzerinden Dolu Kavşağına kadar olan mesafe,

    Yürüyüş Güzergâhı (2): Kredi Yurtlar Kurumu önünden hareketle 1400 Sokak takiben Tekin Civaş Bulvarı üzerinden Dolu Kavşağına kadar olan mesafe,

    Yürüyüş Güzergâhı (3): Buğday Meydanı ve Eski Terminalden hareketle Fevzi Paşa Caddesini takiben Kırklar Caddesi üzerinden Dolu Kavşağına kadar olan mesafe,

c) Toplantı Alanı: Tekin Civaş Bulvarı ile Kırklar Caddesinin kesiştiği nokta olan Dolu Kavşağı.

d)Afiş-Pankart Asılacak Yerler: Toplantı Alanında ve Yürüyüş Güzergâhında Belediye’ ye ait pankart asma yerleri (direkler) ve ilan panoları ile belediye tarafından ihaleyle verilen şirkete ait billboardlar.

e) Dağılış Yönleri: Kırklar Caddesi, Tekin Civaş Bulvarı ve Hacı Ali Akın Caddesi ile buna bağlı sokaklar olarak tespit edilmiştir.

5-) BELEDİYE ÖNÜ (Miting Alanı)

a) İlk Toplanma Yeri :Bahçesaray Caddesi ve Ergenekon Bulvarı kesişiminde bulunan ABC Kavşağı.

b) Yürüyüş Güzergâhı:ABC Kavşağından hareketle Bahçesaray Caddesini takiben Halitpaşa Caddesi üzerindeki Belediye Sarayı’na kadar olan mesafe.

c) Toplantı Alanı:Halitpaşa Caddesi üzerinde bulunan Belediye Sarayı önü.

d)Afiş-Pankart Asılacak Yerler: Belediye’ ye ait pankart asma yerleri (direkler) ve ilan panoları ile belediye tarafından ihaleyle verilen şirkete ait billboardlar.

e) Dağılış Yönleri:Halitpaşa Caddesi ile buna bağlı sokaklar olarak tespit edilmiştir.

AFİŞ VE PANKART ASMA YERLERİ;

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri ile ilgili çağrı ve propaganda amacı ile hazırlanan afiş ve pankartlar Belediyenin belirlemiş olduğu pankart asma yerleri ve belediyeye ait ilan panoları ile belediye tarafından ihaleyle verilen şirkete ait billboardlara asılacaktır. Bu hükme uymayanlar hakkında 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 42. Maddesine (Afiş Asma)  istinaden cezai işlem uygulanır.