Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilerin kullanımına sunulan yardımcı kaynak desteği olan kitaplar geçen hafta İl Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün'ün katılımları ile okullara dağıtılmaya başlandı.

Yardımcı kaynak kitaplar bu hafta da okullarda öğrencilere dağıtılmaya başlandı. Beşsaray İlk ve Ortaokulunda Bakanlık tarafından hazırlanan yardımcı kaynak kitapların öğrencilere dağıtımına katılan İl Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün, "Sınavlara hazırlık sürecinde öğrencilerimizin derslerine katkı sağlamak amacıyla çeşitli sınıf düzeylerinde beceri temelli sorular, örnek sorular ve çalışma soruları da hazırlanarak öğrencilerimizin kullanımlarına sunulmaktadır. Bakanlığımıza bağlı okullarda öğrenimlerini sürdüren öğrencilerimizin istifadelerine sunulacak kitaplarla salgın süreci nedeniyle oluşan öğrenme kayıplarının tespit edilerek değerlendirilmesi ve değerlendirme sonucuna göre eylem planlarının geliştirilmesi, hazırlanan beceri temelli sorular, örnek sorular ve çalışma soruları ile öğrencilerimizin akademik becerilerinin gelişimlerinin desteklenmesi, tüm öğrencilerimize eşit öğrenme fırsatları sunulması, yardımcı kaynaklara erişimin kolaylaştırılması ve kaynak çeşitliliğinin artırılması, Bakanlığımızca benimsenen ölçme ve değerlendirme politikalarına ilişkin öğretmen, öğrenci, veli ve diğer tüm paydaşlarda farkındalık oluşturulmasına yönelik 2. sınıftan 12. sınıfa kadar bulunan öğrenci ve öğretmen sayısında beceri temelli testler, tekrar testleri, sözel ve sayısal çalışma kitaplarının bu gün burada dağıtımı yapılmaktadır. Tüm öğrencilerimizin istifadesine sunulan bu kaynak kitaplar öğrencilerimize birer hazine niteliğinde olup, velilerimizi de maddi külfetten kurtaracaktır" dedi.