FOTOKOPİ KAĞIDI VE REÇETE ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak

İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 06.01.2023 - 14:00
İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi İhale Salonu

İl Sağlık Müdürlüğü  bakım ve onarım hizmeti alacak İl Sağlık Müdürlüğü bakım ve onarım hizmeti alacak

İlan.gov.tr’de yer alan ihale  https://www.ilan.gov.tr/ilan/1103518/ihale-duyurulari-mal-alim-ihaleleri-fotokopi-kagidi-ve-recete-satin-alinacaktir    adresinden ulaşılabilir.