Öğretileriyle insanlığın değer hazinesi, Anadolu erenlerinden Hacı Bektaş Veli, odağına insanı aldığı ilkeleriyle asırlardır insanlığın yolunu aydınlatıyor.

Lokman Parende'den ilk eğitimi alıp Hoca Ahmed Yesevi'nin izini takip eden Hacı Bektaş Veli, omuzlarına yüklediği manevi emaneti Horasan'dan Anadolu'ya taşıyarak şekilden öte öze öncelik veren düşünce sistemiyle talebeler yetiştirip, öğretilerinin yüzyıllarca insanlara ulaşmasını sağladı.

Alevi-Bektaşilerin piri Hacı Bektaş Veli, engin ilmiyle ortaya koyduğu sevgi merkezli öğretilerini Anadolu'dan Balkanlar'a tüm kuşaklara miras olarak bıraktı.

Kaynakların çoğunda 1209 tarihinde dünyaya geldiği, 1271 yılında Hakk'a yürüdüğü bilgisi yer alan Hacı Bektaş Veli hakkında bilinenler, Elvan Çelebi ve Ahmet Eflaki'nin eserleri ile Hacı Bektaş Veli'nin Velayetnamesi'ne dayanıyor.

Hacı Bektaş Veli'nin, Horasan'ın Nişabur şehrinde doğduğu, İmam Musa Kazım'ın neslinden geldiği, bugünkü adı Hacıbektaş olan Sulucakarahöyük'e, kendine bağlı "Bektaşlu" adını taşıyan oymakla göç ettiği bu eserlerdeki bilgilerden anlaşılıyor.

Hacı Bektaş Veli, hayat sürdüğü Sulucakarahöyük'te, Anadolu insanının gelenek ve göreneklerini özümseyerek yeni bir bilim ve öğreti merkezi kurdu.

Hacı Bektaş Veli'nin anlayışı, Anadolu'nun yanı sıra Arnavutluk, Yunanistan, Bulgaristan, Bosna Hersek, Kosova, Kuzey Makedonya, Macaristan ve Azerbaycan'a kadar birçok yerde kabul gördü, toplumlarca benimsendi.

Çok sayıda talebe yetiştiren Hacı Bektaş Veli, Anadolu Selçuklu Devleti'nin siyasi, ekonomik ve kültürel düzeninin bozulduğu, yönetimde bölünmelerin ortaya çıktığı dönemde, birlik ve beraberliğin sağlanmasına önemli katkılar sundu.

"İlimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır"

Osmanlı'nın kuruluşunda ve Anadolu'nun Türkleşmesinde önemli katkısı olduğu belirtilen Hacı Bektaş Veli, "İncinsen de incitme.", "Bir olalım, iri olalım, diri olalım.", "Eline, diline, beline sahip ol.", "İlimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır.", " İyiyi ve kötüyü seçen akıldır.", "Oturduğun yeri pak et, kazandığın lokmayı hak et" sözleriyle insanlığa yol gösterdi.

Dünyanın en iyi 100 dizisi Dünyanın en iyi 100 dizisi

Yaşamı Sulucakarahöyük'te sona eren Hacı Bektaş Veli, Nevşehir'e bağlı ilçe olan Hacıbektaş'taki türbesine defnedildi.

Hacı Bektaş Veli'ye ait olduğu genel olarak kabul edilen eserler ise "Besmele Şerhi", "Fatiha Suresi Tefsiri", "Makala", "Kitabü'l-Feva'id", "Hacı Bektaş'ın Nasihatleri", "Makalat-ı Gaybiyye" ve "Kelimat-ı Ayniyye"dir.

İsmi Nevşehir'deki üniversitede yaşatılıyor

Hacı Bektaş Veli'nin isminin yaşatılması amacıyla Nevşehir Üniversitesinin adı 7 Kasım 2013'te Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) olarak değiştirildi.

NEVÜ bünyesindeki Hacı Bektaş Veli Araştırma ve Uygulama Enstitüsü'nde "Alevi Bektaşi Kültürü" ve "Alevi Bektaşi İlmi Kaynakları" adlı iki ayrı lisansüstü programda verilen eğitimlerle Alevilik ve Bektaşiliğin tarihi, sosyolojik ve edebiyat boyutu incelenerek bilim dünyasına yeni bakış açıları kazandıran çalışmalar yapılıyor. -AA-