Kilit Parke Taşı Alımı (8 cm yüksekliğinde) ve Nakliyesi İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak

5 kısım cerrahi alet satın alınacak 5 kısım cerrahi alet satın alınacak

İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 05.04.2023 - 14:00

İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):  Erzincan Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü İhale Servisi

İlan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre ayrıntılı bilgiye https://www.ilan.gov.tr/ilan/1141971/ihale-duyurulari-mal-alim-ihaleleri-kilit-parke-tasi-satin-alinacaktir     adresinden ulaşılabilir.