Gıda Kontrol Laboratuvarında Kullanılmak Üzere LC-MS ve HPLC Cihazlarının Satın Alınması mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak

İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 15.03.2023 - 10:00
İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adresi: Elazığ İl Özel İdaresi İhale Birimi Çayda Çıra Mahallesi Emsal Sokak No:9 ELAZIĞ

İçme kullanma suyu tesisi inşaatı yaptırılacak İçme kullanma suyu tesisi inşaatı yaptırılacak

 İlan.gov.tr’de yer alan ihale ilanının detaylarına https://www.ilan.gov.tr/ilan/1130766/ihale-duyurulari-mal-alim-ihaleleri-lc-ms-ve-hplc-cihazlari-satin-alinacak     adresinden ulaşılabilir.