Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şubesi tarafından Erzincan genelinde mera ıslah çalışmaları devam ediyor.

Mera Islahı ve Amenajman Projeleri kapsamında, ilk olarak 2023 yılı Merkez İlçe Gölpınar köyünün mera alanlarında gübreleme uygulaması yapılarak başlandı. 

Çayır-mera ıslahı; yem kaynaklarını ıslah etmek veya bu yemi otlayan hayvanların yararlanmalarını kolaylaştırmak için, mera üzerinde özel işlemlerin uygulanması, geliştirici tedbirlerin alınması ve bazı tesislerin yapılması olarak tanımlanır. Daha bol ve daha kaliteli yem üretimi için özel otlatma sistemlerinin uygulanması, suni tohumlama, yabancı ot savaşı, gübreleme, toprak-su muhafaza önlemlerinin alınması gibi işlemler, içme suyu sağlanması, çitleme, geçit yerleri, mera yollarının açılması gibi işlemler, meranın yem üretimine doğrudan etkili olmasa bile mera yeminden doğrudan faydalanmayı kolaylaştıran ve yemin etkinliğini arttıran faktörler olarak çayır mera ıslahı içinde yer alır.

Merve KİRAZ