Rüyada şeytan ile ilgili bir şeyler görmek sıkça aratılan tabirlerden. Peki sizi dehşete düşüren ve korkmanıza neden olan rüyada şeytan görmek ile ilgili tabirler ve bu tarz rüyaların anlamları neler? 

Âdem evlâdının ezelî düşmanı olan rüyada şeytan görmek, hilekar, haris, kıskanç, din ve dünyaca düşmana delalet eder. Rüyada şeytan sanılan varlığı görmek, kötülüklere, günahlara, düşmanlığa çağrışım yapar. Bazen şeytan yalana, şöhrete; bazen de kıskançlığa, inanç zayıflığı anlamına gelir. Rüyada şeytan kimi zaman şaşkınlığa, mala gelecek zarara; kimi zaman kibre, iftira demektir. Bazen ise, yoldan çıkaran bir arkadaş olarak tanımlanır.

Rüyada şeytanı görmek, bid'at sahibi bir âlime, namazı terk etmeğe, yalana, hırsızlığa, günah kazanmaya ve uzun ömüre delâlet eder. Hile, hud'a, sihir, kıskançlık ve Hz. Âdem A.S.'ın hikâyesine kıyasla, karı - koca arasını açmaya delâlet eder.

Uzadıkça Uzayan Kaşarlı Pamuk Poğaça Tarifi Uzadıkça Uzayan Kaşarlı Pamuk Poğaça Tarifi

Rüyada Şeytanın Dokunması

Eğer şeytan sandığı bir kimsenin kendisine dokunduğunu görür ise, rüyayı görenin faize dayalı işler yapacağına hükmedilir.

İmam Nablusi'ye göre bir kimse rüyada şeytanın kendisini düşürüp aklını gidererek saralı yaptığını görse, o kimse faiz yer. Eğer şeytanın kendisine dokunduğunu görse, o kimsenin ailesine iftira eden ve yoldan çıkarmaya çalışan bir düşmana delâlet eder. Eğer rüyayı gören hasta veya mahzun ise, onun iyileşmesine ve servete erişmesine delâlet eder.

Rüyada Şeytanla Arkadaş Dost Olmak

Şayet o kimse ile ahbaplık yaptığını görürse, rüyayı görenin eşine veya ailesine kötü iftiralarda bulunulacağına ve yuvasının dağılacağına işaret sayılır.
Rüyada kendinin şeytanların dostu olduğunu görmek, hayırsız, topluma zararlı bir kimse olmaya işarettir.

Şeytanın Üzerine Oturması

Bir kimse rüyada şeytanın kendi üzerine oturduğunu görse, rüya sahibinin dostu olan birisine iftira edeceğine ve dostunun mahvına neden olacağına işaret eder.

Şeytanın kendi üzerine indiğini gören kimse, iftira, yalan ve günah olan bir iş yapar.
Rüyada şeytanla konuşmak veya onu görmek, düşmanlarınızın aleyhinizde çalıştıklarına işaret eder.
Bir başka rivayete göre de: Rüyada görülen şeytan; hilekar, haris, inançsız, din ve dünyaca düşmanıdır. Bazen şeytanı gören kimse, münafık yahut da kıskanç olur. Bazen de şeytan görmek, çoluk çocuğa işarettir. Şeytanı görmek; ferahlık, yalan ve şehvete de işarettir. Bir kimse rüyada şeytanın kendisini düşürüp aklına girerek kötülük yaptığını görürse o kimse faiz yer. Eğer şeytanın kendisine dokunduğunu görse, o kimsenin ailesine iftira eden ve yoldan çıkarmaya çalışan bir düşmana işarettir. Eğer rüyayı gören hasta veya mahzun ise onun iyileşmesine ve servete erişmesine işarettir. 

Rüyada bir kimse kendisini şeytanla gizli konuştuğunu görürse o kimse düşmanlarından birisiyle gizlice konuşur ve salih kişilerin kahır ve helakında onlara yardımda bulunur. Eğer şeytanın kendisine bir şey öğrettiğini görürse o kimse düzme ve yalan bir söz söyler veya insanlara hile yapar. 

Rüyada şeytanın kendisini azdırıp yoldan çıkarıp dehşet ve hayretle bıraktığını gören kimsenin malına zarar ve ziyan erişir. Bir kimse şeytanın elbiselerini soyduğunu görürse, o kimseye işlerinde düşmanı galebe çalar veya onu vesvese ve fitneye düşürür yahut o kimse memuriyetten ayrılır. 

Rüyada şeytana buğz ve adavet ettiğini gören kimsenin Allah’a itaat eden sadık bir mümin olduğuna ve dindeki kuvvetine işarettir. Rüyada şeytanı ferah ve neşeli gören kimsenin, nefsanî arzularıyla meşgul olduğuna işarettir. Rüyada görülen şeytan zayıf bir düşmandır. 

Rüyada şeytanı düşman kabul ettiğini gören kimsenin, mütedeyyin olduğuna ve Allah (C.C.)’ın emirlerine itaat ettiğini işarettir. Bazen de şeytanlar; bina sahiplerine ve dalgıç gibi suya dalmaya, casuslara ve söz çalanlara işarettir. Bazen de şeytanı görmek, kişinin arkasından ayıbını söylemeye, göz ve kaşla işaret ederek onu aşağılamaya işarettir. 

Rüyada şeytana bir şey vermek, düşmana kötülük yapma şansı vermeye; şeytan tarafından öpüldüğünü görmek, haram yollardan kazanç elde etmeye; şeytanla kavga etmek ve onu yenmek, düşmanlarla mücadele edip zafer kazanmaya işarettir.

Unutmayın ki görülen rüyalar nasıl görüldüğüne göre farklı anlamlar içerebilir . Yapılan tabirler sadece sembollerin genel manalarını size anahtar olarak vermektedir.