Hababam Sınıfı’nın ‘Güdük Necmi’si olarak Yeşilçam’a damga vuran Halit Akçatepe, Lale Devri’nin ünlü devlet adamı Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’nın torunu. Tiyatrocu aileden geldiği bilinen Akçatepe’nin sadrazam bir dedenin torunu olması bir hayli şaşırtıcı.  

Üstelik Damat İbrahim Paşa da döneminde tulumba ve matbaanın kurulmasına yardım ederek İstanbul ve memleketi Nevşehir'e önemli eserler yaptırmasıyla bilinir. Ayrıca edebiyatçıları, sanatçıları kolladığı ve bir bilim akademisi kurdurduğu aktarılır. 

Sanata ve bilime önem veren sadrazam dedenin aynı şekilde sanatla ilgilenen tanınan ve çok sevilen soyu yıllar boyu süregelir.     

Damat İbrahim Paşa’nın Ölümü
Şehzadeliğinden beri yanında olduğu III. Ahmed tahta çıktıktan 15 yıl sonra sadrazam olan İbrahim Paşa 12 yıl bu görevi sürdürür. 

Divriği Kalesi’nde 2 bin yıllık obje bulundu Divriği Kalesi’nde 2 bin yıllık obje bulundu

1 Ekim 1730’da Nevşehirli Damat İbrahim Paşa, sarayda öldürülür. Cesedi isyankarlara teslim edilir ve İstanbul’un sokaklarında gezdirildikten sonra III. Ahmed Çeşmesi civarına terk edilir.