Erzincan ili Çadırkaya Belediye Başkanlığı tahsildar ve memur kadrolarında alım yapacak. Adaylardan istenilen şartlar açıklandı. KPSS en az 80 puana sahip olanlar başvurularını yapabilecekler. Memur kadrosuna 4 yıllık lisans mezunları başvurularını yapabilecekler. )

screenshot-1.jpg

BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR:

İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.

Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

13.10.1983 Tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Sahte güneş gözlüğü gözleri bozabilir Sahte güneş gözlüğü gözleri bozabilir

BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:

Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için:

a) Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 24/07/2023-28/07/2023 tarihleri arasında (mesai saatleri arasında) şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile (Yeni Mah. Zübeyde Hanım Cad.No:39 Çadırkaya Belediye Başkanlığı Çadırkaya Beldesi Tercan /ERZİNCAN) müracaatlarını yapabileceklerdir.

b) Elektronik ortamda yapılan başvurularda istenilen belgeler eklenerek, başvuru tarihleri içerisinde Belediyemiz cadir[email protected] adresine başvuru yapabileceklerdir.

c) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, Belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.

d) Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır