2022 yılında 19 bin 139 girişim faaliyette bulundu 2022 yılında 19 bin 139 girişim faaliyette bulundu

Ocak-Haziran döneminde ihracat %1,9 azalırken, ithalat %4,1 arttı
Genel ticaret sistemine göre ihracat 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %1,9 azalarak 123 milyar 341 milyon dolar, ithalat %4,1 artarak 184 milyar 576 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Haziran ayında enerji ürünleri ve altın hariç ihracat %10,4, ithalat %10,9 azaldı
Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2023 Haziran ayında %10,4 azalarak 21 milyar 810 milyon dolardan, 19 milyar 547 milyon dolara geriledi.
Haziran ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat %10,9 azalarak 22 milyar 272 milyon dolardan, 19 milyar 846 milyon dolara geriledi.
Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Haziran ayında 299 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi %10,6 azalarak 39 milyar 393 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı %98,5 oldu. 

Dış ticaret açığı Haziran ayında %37,3 azaldı
Haziran ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %37,3 azalarak 8 milyar 236 milyon dolardan, 5 milyar 160 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022 Haziran ayında %73,9 iken, 2023 Haziran ayında %80,2'ye yükseldi.
Dış ticaret açığı Ocak-Haziran döneminde %18,7 arttı
Ocak-Haziran döneminde dış ticaret açığı %18,7 artarak 51 milyar 577 milyon dolardan, 61 milyar 235 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022 Ocak-Haziran döneminde %70,9 iken, 2023 yılının aynı döneminde %66,8'e geriledi.

Haziran ayında imalat sanayinin toplam ihracattaki payı %95,2 oldu
Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2023 Haziran ayında imalat sanayinin payı %95,2, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %2,8, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,5 oldu.
Ocak-Haziran döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı %94,7, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %3,3, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,5 oldu.

Haziran ayında ara mallarının toplam ithalattaki payı %71,2 oldu
Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2023 Haziran ayında ara mallarının payı %71,2, sermaye mallarının payı %14,7 ve tüketim mallarının payı %14,0 oldu.
İthalatta, 2023 Ocak-Haziran döneminde ara mallarının payı %74,9, sermaye mallarının payı %13,3 ve tüketim mallarının payı %11,7 oldu.

Haziran ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu
Haziran ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 784 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 331 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 65 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 1 milyar 12 milyon dolar ile İtalya, 986 milyon dolar ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %29,6'sını oluşturdu.
Ocak-Haziran döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 10 milyar 707 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 7 milyar 387 milyon dolar ile ABD, 6 milyar 163 milyon dolar ile İtalya, 5 milyar 997 milyon dolar ile Birleşik Krallık ve 5 milyar 815 milyon dolar ile Rusya Federasyonu takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %29,2'sini oluşturdu.  

İthalatta ilk sırayı Çin aldı
İthalatta Çin ilk sırayı aldı. Haziran ayında Çin'den yapılan ithalat 3 milyar 756 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 2 milyar 912 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 2 milyar 11 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 313 milyon dolar ile İsviçre, 1 milyar 121 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %42,6'sını oluşturdu.
Ocak-Haziran döneminde ithalatta ilk sırayı Rusya Federasyonu aldı. Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 24 milyar 734 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 22 milyar 238 milyon dolar ile Çin, 13 milyar 439 milyon dolar ile Almanya, 11 milyar 791 milyon dolar ile İsviçre, 7 milyar 574 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %43,2'sini oluşturdu.

Ülkelere göre ihracat, Haziran 2023                                                  Ülkelere göre ithalat, Haziran 2023


Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat %3,8 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2023 Haziran ayında bir önceki aya göre ihracat %3,8 artarken, ithalat %11,9 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2023 yılı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat %0,3, ithalat %9,7 azaldı.

Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı %3,1 oldu
Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Haziran ayında ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %95,2'dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3,1'dir. Ocak-Haziran döneminde ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %94,7'dir. Ocak-Haziran döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3,6'dır.
Haziran ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %82,3'tür. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %10,4'tür. Ocak-Haziran döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %79,0'dır. Ocak-Haziran döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %10,2'dir.  

Özel ticaret sistemine göre ihracat 2023 yılı Haziran ayında 19 milyar 71 milyon dolar oldu
Özel ticaret sistemine göre, 2023 yılı Haziran ayında, ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre %12,1 azalarak 19 milyar 71 milyon dolar, ithalat %16,1 azalarak 24 milyar 466 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Haziran ayında dış ticaret açığı %27,9 azalarak 7 milyar 482 milyon dolardan, 5 milyar 395 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022 Haziran ayında %74,4 iken, 2023 Haziran ayında %77,9'a yükseldi.

İhracat 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 112 milyar 404 milyon dolar oldu
Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre %4,6 azalarak 112 milyar 404 milyon dolar, ithalat %3,0 artarak 173 milyar 215 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Ocak-Haziran döneminde dış ticaret açığı %21,0 artarak 50 milyar 260 milyon dolardan, 60 milyar 811 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022 Ocak-Haziran döneminde %70,1 iken, 2023 yılının aynı döneminde %64,9'a geriledi.