Tarım personeli şap konusunda bilgilendirildi Tarım personeli şap konusunda bilgilendirildi

İnşaat Mühendisler Odası Erzincan İl Temsilcisi Ahmet Mengi, Erzincan’da olası bir derpeme karşı alınması gereken tedbirler konusunda açıklamalarda bulundu.
 
İnşaat Mühendisler Odası Erzincan İl Temsilcisi Ahmet Mengi, Erzincan’ın Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde bulunduğuna dikkat çekerek alınacak önlemlerin hayati önem taşıdığını söyledi.

İnşaat Mühendisler Odası Erzincan İl Temsilcisi Ahmet Mengi açıklamasında şu ifadeleri kullandı; “İlimiz kuzey Anadolu fay hattı üzerinde bulunmaktadır. Erzincan Yedisu çok aktif bir sönmemiş faydan 7 (ml)’nin üzerinde deprem beklemekteyiz. Ayrıca zemin alüvyon dolgu malzemesinden oluşmaktadır. Bu tür zeminler depremde hasarı arttırıcı etki yaratmaktadır.

 Bunun için almamız gereken tedbirler nelerdir?

Erzincan’ımızda en iyi aldığımız önlem kat sınırlaması ve yatay yapılaşma olmasıdır.
Fakat bu yeterli değil, asıl yapılması gereken yapı stokumuzuenvanteri çıkarılarak güncellememiz gerekmektedir. Bunun anlamı Erzincan’da 1983 ve 1992 yılı depremini yaşamış yapılarımızın bir an önce deprem risk analizi yapılarak bu yapıların TBDY 2018 yönetmeliğine göre uygunluğu araştırılmalıdır. Uygun olmayan eksik kalan yapılara güçlendirme yapılmalıdır.TBDY 2018 yönetmeliğini sağlamayan binalar ise kontrollü bir şekilde yıkımını yapmalıyız.
 

Daha sonrasını da kademeli olarak 2000 yılı öncesine ’deyapılan binalara bu işlemleri uygulamamız gerekmektedir. Çünkü 2000 öncesi yapılan binalarda el ile beton atıldığı için yönetmeliklere uygunluğu sıkıntı yaratmaktadır.
Ben inşaat mühendisi olarak en büyük önem arz eden mevzunun tek katlı konutlarımızın kentsel dönüşümündense asıl katlı ömrünü tamamlamış yapı stoğumuzun kentsel dönüşüme sokmamız gerekmektedir. Ticari yapılarımızda maddi kaygılarınızı bir kenara koyup yapı stoğumuzu güncellememiz lazım.

Kahramanmaraş depreminde bölgede yaptığımız inceleme sonucu zemin kaynaklı sıvılaşma ve alüvyon dolgu zeminden kaynaklı sıkıntılarla bolca karşılaştık. Ayrıca beton kalitesinin düşüklüğü yapıların yıkılmasında en büyük sebeplerden biridir.
İnşaat yapımı bir zincirin halkasına benzer halkanın birisi çürük ise halka kopar o yüzden bütün bileşenleri doğru bir şekilde yapmamız gerekiyor. Yapını iki ana malzeme olan Beton ve Demir’e malzemelere dikkat etmeliyiz.O yüzden dere malzemesi ile beton yapımını bırakmamız gerekmektedir. Kırma taş kullanımı beton dayanımı için çok önemlidir. Dere malzemesinin suya doygunluk derecesi çok yüksek olduğu için beton içerisinde suya fazlası ile ihtiyacı olacaktır. Bu durumda betonun içerisinde suyun azalmasına sebebiyet verecektir. Ayrıca dere malzemesi oval yapısı dolayısıyla aderans düşük olmaktadır. Kırma taşın yapısı itibari ile yüzeyi girinti çıkıntılı olması beton aderans artırmaktadır. Birde beton için ana malzemesi olan çimento malzemesi var lakin kalitesi düşük olup standardı bir türlü sağlayamamaktalar.

Ayrıca kontrol mekanizmalarında daha bilgili ve donanımlı kişilerin çalışması gerekmektedir.
İnşaat Mühendisleri Odasının kampanyası olan her şantiye ’ye bir şef
Uygulaması çok önemlidir. Şantiyelerde mühendislerin daha aktif rol alması gerekmektedir. Bilim ve mühendislikten uzaklaşmak yapılarımızın ömrünü kısaltır.”