SONUÇ KARŞILIĞI MİKROBAKTERİYUM TÜBERKÜLOZ (MİK) TESTİ VE SIVI BAZLI SMEAR YAYMA BOYAMA KİTİ OTOMATİK CİHAZ UYUMLU HİZMET ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak

İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 13.03.2023 - 14:00
İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adresi: Sivas Numune Hastanesi- Satın Alma Birimi

Atatürk Üniversitesi bakım ve onarım hizmeti alacak Atatürk Üniversitesi bakım ve onarım hizmeti alacak

İlan.gov.tr’de yer alan ihale ilanının detaylarına https://www.ilan.gov.tr/ilan/1131233/ihale-duyurulari-hizmet-alim-ihaleleri-laboratuvar-hizmeti-alinacaktir  adresinden ulaşılabilir.