Sivas ili Gölova Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere memur alımı yapılacak.

Yayımlanan ilana göre Veri Hazırlama Kontrol İşletmenliğine alınacak başvurularda KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak şartı aranıyor.

Bşvuracak adaylarda aranan nitelik:

Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin Kamu Yönetimi, İşletme veya İktisat bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak. 
Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Bilgisayar İşletmeni sertifikasına sahip olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek.  
En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 13/06/2023-16/06/2023 tarihleri arasında (mesai saatleri içerisinde) şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile (Fevzi Çakmak Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:81 Gölova-Sivas) müracaatlarını yapabilecek.
Elektronik ortamda yapılan başvurularda istenilen belgeler eklenerek, başvuru tarihleri içerisinde Belediyenin [email protected] adresine başvuru yapabileceklerdir.

Başvuru Şartları

İlan edilen boş memur kadrosuna atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 40 ncı maddesi ile 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir:
a) Türk Vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
f) İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

Arzum Süpürge, Dikiş Makinesi, Midi Fırın, Çay Makinesi, Seramik Tabanlı Ütü, Saç Sakal Şekillendirme Makinesi A101'de! Arzum Süpürge, Dikiş Makinesi, Midi Fırın, Çay Makinesi, Seramik Tabanlı Ütü, Saç Sakal Şekillendirme Makinesi A101'de!

Başvuru İçin Özel Şartlar

İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvan karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.
Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
13.10.1983 Tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. 
Detaylar için tıklayın