ATASE'se  tasnif süreci tamamlanan Atatürk Koleksiyonunu araştırmacımacılara açtı. Koleksiyonda Atatürk'ün, Göktürk Yazıtları'ndan Doğu Türklerine, Türklerin yaşam tarzlarından Kafkasya ve Anadolu'ya gelişlerine ve ilk kurulan Türk devletlerine ait bilgileri, Osmanlıca ve zaman zaman Latince harfleri kullanarak, derlediği görülüyor.

Esrarengiz Kaybolma Vakaları Esrarengiz Kaybolma Vakaları

Mustafa Kemal Atatürk'ün kaleme aldığı bir başka belgede de Mustafa Kemal Paşa'nın Türkiye Reis-i Cumhurluğuna ikinci kez seçilmesi dolayısıyla yaptığı konuşmasına ilişkin notları yer alıyor.

Tarihçi Prof. Dr. Osman Köse, belgelere ilişkin, "Atatürk çok kitap okuyan birisiydi. Kitapları okurken kitabın etrafına notlar alırdı ve kendi el yazısıyla da notlar çıkarırdı. Bu notlardan bir tanesi de Orta Asya Türk tarihiyle ilgili şu anda arşivlerimizde olan notlardır. Burada Osmanlıca olarak bu notları almış ama yer yer bu Osmanlıcanın içerisinde Latin alfabesini de kullanmıştır.   Meclis konuşmasında ise istiklal, millet ve muzafferiyet temellerinden doğan Cumhuriyetin geçen dört yıl süre zarfında belli bir noktaya geldiğini, sağlam esaslara ve temellere oturduğunu ifade ediyor. 'Türk milleti dahilen ve haricen örnek ve müstakil bir devlete sahip olmuştur' diyor. Cumhuriyet'in bundan sonra da gelişeceğini, Türk milletinin bütün kudretini, elinde ne varsa Cumhuriyetin gelişmesi ve inkişafı için bundan sonra da gayret edeceğini belirtiyor." şeklinde konuştu.

Araştırmacılara açılan 8 koleksiyonda, İstanbul çevresindeki Osmanlı birliklerinin konumuna, İtalyanların Çanakkale ve on iki adayı bombardıman ve işgaline ilişkin haritalar, Azerbaycan ve Gürcistan'ın istiklalinin Paris Sulh Konferansı'nca kabulüne, Gazi Mustafa Kemal'in, Tevfik Rüştü Bey'den numarasız güneş gözlüğü talebine ilişkin belgeler ile John adındaki Amerikalı gezginin Ankara'nın güzelliğini, yeni demokrasiyi övmek ve Mustafa Kemal Paşa'yı tebrik etmek için gönderdiği mektup da bulunuyor.