Bakanlıktan edindiği bilgiye göre, bitki koruma ürünü olarak bilinen pestisitlerin yasaklanması veya kısıtlanması kararı verilirken AB ülkeleri ve dünyadaki gelişmeler dikkate alınıyor. Söz konusu ülkelerde insan sağlığı açısından riskli olduğu belirlenmiş veya çevre sağlığı, gıda güvenliği, hayvan sağlığı ve hedef dışı organizmaları tehdit eden pestisitlerin yasaklanması veya kısıtlanması kararı Türkiye'de de uygulanıyor.

Malatya'da 13 katlı ağır hasarlı bina, patlayıcı kullanılarak yıkıldı Malatya'da 13 katlı ağır hasarlı bina, patlayıcı kullanılarak yıkıldı

Bu kararlar alınırken aynı zamanda bitkisel üretimin verimsizliğe uğramaması, bitki hastalık ve zararlıları ile doğru bir şekilde mücadele edilmesi, pestisitin alternatiflerinin olup olmadığı gibi kriterler de göz önünde bulunduruluyor.

Bu kapsamda 2009'dan bugüne kadar 217 aktif maddeye ait bitki koruma ürününün kullanımı sonlandırıldı. Son yapılan değerlendirme sonucunda da 6 aktif maddeyi içeren pestisitlerin de kullanımının sonlandırılması kararlaştırıldı. Böylece yasaklı aktif madde sayısı 217'den 223'e yükseldi.

Arıcılığın korunması için önemli adım

Özellikle bu aktif maddelerden ikisi "Imidacloprid" ve "Thiamethoxam" Neonicotinoid grubunda yer alırken, söz konusu maddelerin yasaklanması ülke arıcılığının korunması için büyük önem arz ediyor.

Söz konusu maddelerin bulunduğu pestisitlerin tohumculuğun ve bitkisel üretimin sekteye uğramaması, bu aktif maddelerin piyasada bulunan miktarının kontrollü bir şekilde tüketimi, yerine alternatiflerinin ikame edilmesi hususları dikkate alınarak 31 Aralık 2024 itibarıyla kullanımı tamamen sonlandırılacak.

Kimyasalların kullanım alanlarının azaltılması çalışmaları sürüyor

Bitki koruma ürünlerinde kullanılan diğer dört aktif maddeler olan Desmedipham, Linuron, Dimethioate ve Ethoprophos'un ise bugün itibarıyla kullanımı tamamen sonlandırıldı.

İnsan, kuş ve arı sağlığına zararları olduğu belirlenen söz konusu maddeler de artık tarımda kullanılamayacak.

Tarım ve Orman Bakanlığınca, insan ve çevre sağlığı, gıda güvenirliği, hayvan sağlığı ve hedef dışı organizmaların korunması için yeşil mutabakat hedefleri doğrultusunda çevre dostu alternatif mücadele metotlarının daha fazla kullanımı ve tehlikeli kimyasalların kullanım alanlarının azaltılması çalışmaları devam ediyor. AA