İzlediğimiz filmler, dinlediğimiz müzikler, hatta evimize süs diye aldığımız aksesuarlardan, siyasilerden duyduğumuz cümlelere kadar bir çok şey biz fark etmeden bilinç altımıza bir örgüt tarafından işleniyor.

Görünmez dünyanın tehlikeli topluluğu ilmunati sanatçı, politikacı, bankacı ve daha bir çok kesimin içerisinde bulunduğu bir örgüt olarak tanımlanıyor. Üyelerinin Hollywood film sektörü, müzik sektörü, Politika dünyası vb. birçok insanı etkileyen kişi ve sektörlerden seçildiği bu örgüt tüm dünyaya kendi inanç ve kurallarını empoze edip kabullendirmek amacıyla çalışıyor. Özellikle sanat camiasını tamamen etkisi altına aldığına inanılan bu topluluk tüm karanlık olayların perde arkasındaki bir örgüt olarak tanımlanmakta.

Tutunman ve yaşaman için hizmet etmen şart

 Özellikle ünlüler dünyasında onların kurallarına uyuyorsan yaşıyorsun uymuyorsan bu sektörde var olmaya devam edemiyor ve bedelini canınla ödüyorsun. Bir çok ünlü ismin ölümünün ardında parmağı olan bu örgüt aslında islam dünyasının sürekli haykırdığı ve Hakkında uyarılarda bulunduğu Deccal’e hizmet ediyor. Şeytani ayinler yapmakta olan bu örgüte üye olan sanatçılar genellikle video kliplerinde bu örgütün simgelerini insanların bilinç altına yayma işlemini görüyor.  İlluminati ile ilgili içeriğimizde kapsamlı bir bilgilendirme sizleri bekliyor.

Nedir bu İlluminati?

İlluminati  ya da tarihteki adıyla Bavyeralı İlluminati, batıl inanca, önyargıya, dinin toplumsal yaşam üzerindeki etkisine, iktidarın kötüye kullanımına karşı Aydınlanma Çağı'nda 1 Mayıs 1776'da kurulmuş ve 1785'de dağılmış gizli bir aydın toplululuğudur.

Bavyeralı İlluminati ile çokça kez karıştırılan çağdaş illuminati ise; zihin denetimi uygulayarak, hükûmetleri ve kuruluşları ele geçirerek Yeni Dünya Düzeni'ni sağlamak amacını güttüğü iddia edilen, monarşileri yıkmayı, dinsel inançları yok etmeyi, ulus devletleri ve vatanseverliği sonlandırarak toplumsal düzeni altüst etmeyi planladığı öne sürülen ancak varlığı veya etkinliği kanıtlanamamış bir yapılanmadır

İlluminati, uzun yıllardır çok sayıda komplo teorisinin merkezinde. Bu teorilere inanan birçok kişi, İlluminati'nin tarihte büyük devrimlerden suikastlara kadar birçok olayın arkasında bulunduğunu, nihai amacı dünyayı ele geçirmek olan gizli ve çok güçlü bir yapı olduğunu düşünüyor.
Oysa İlluminati hem 245 yıl önce kurulmuş hem de komplo teorilerinin merkezindeki bu hayali topluluğa verilen isim.
Peki ama İlluminati gerçekte nasıl bir oluşumdu? Dünyayı kontrol ediyorlar mıydı? Tarihin bu en çekici ve gizemli topluluklarından biri hakkında bilinenleri bir araya getirdik.

İlluminatinin amacı; siyasal ve komplo teorileri ile ilgisi olduğu düşünülen bir kelime anlamı taşıyan bir örgüt. Dinin getirmiş olduğu ön yargılara, batıl inançlara ve sosyal hayat üzerinde getirmiş olduğu olumsuz birçok etkiye karşı koyan bir örgüt olarak ortaya çıkmıştır. Ancak ilk olarak bu niyetle oluşturulsa da sonrasında amaçlarından saptıkları söylenmektedir. Kanıtlanmış bir varlığı olmayan örgüt; yeni amaçlarında ise; dünyanın düzenini değiştirmek, dinsel inançları yok etmek, hükümetleri yıkmak, hâkim olan sosyal düzeni yıkarak yerine kendi istedikleri sosyal düzeni hakim kılmaktır. Dünyanın kontrol merkezi şeklinde adlandırılmayı hak eden bir örgüttür.

İlluminati topluluğu 10 yıl gibi bir süre gelişmesi kalan ve bu arada tartışmalar olan bir topluluk olarak adı geçer. Bazı araştırmalar sonucunda 80 olan üye sayısının 2000 kadar olduğu söylenmektedir. Avrupa’da birçok şubesinin olduğu ve birçok politikacı ve entelektüel isimlerin aralarına katıldığı söylenmektedir. Diplomat Franz Xaver von Zwack, Brunswick dükü Ferdinand, Gotha ile Weimar dükleri, Johann Wolfgang von Goethe ve Johann Gottfried Herder gibi isimler olan bir topluluk üyesi olduğu belirtilmektedir.

1777 yılında Bavyera yöneticisi Karl Theodor aydınlanmacı mutlakiyet tarafı olması nedeniyle; bölgede ortaya çıkan tüm örgütleri yasakladı. İlluminati de bu şekilde yasaklanmış oldu. 1785 yılında Adam Weishaput’un kaçmasıyla Bavyera hükemetinin bir bildirisiyle örgüt dağılmak zorunda kaldı.
1874 yılında tam olarak yasaklanmış olan örgüt; Alman filozof olan Hegel tarafından toparlandı. Hegel’in örgüte tekrar girmesi ile yeni bir hava ve canlanma oluştu. Yeni Dünya Düzeni kavramının savunmasına yarayan antitez kuramlarının etkisi ile örgüt yeniden doğdu. İlluminati örgütü geçmiş bir tarihe dayanması ve bilgilerine ulaşılması açısından zo olduğu düşüncesi taşısa da hala bu örgüte hizmet eden birçok hükümet adamı olduğu savı sürekli gündemde olarak yer almaktadır. Birçok yazar ve araştırmacı; birçok ABD başkanının bu örgüte üye oldukları yönünde açıklamaları bulunmaktadır.

Günümüzde de dünya güçleri arasında yer alan birçok isim ile 10 yönetici ve 300 tane üyesi ile hala geçerliliğini korumaktadır. Toplumsal hayatın içerisinde yer alan; sanatçı, politikacı, bankacıların da aralarında bulunduğu söylenmektedir. Bunun yanı sıra Hollywood film sektörü dahi bu güçler tarafından kontrol edildiği belirtilmektedir. 

İlluminati Komplo Teorileri Nelerdir?

İlluminati örgütünün Yeni Dünya Düzeni oluşturmak için birçok faaliyetleri planlı ve programlı bir şekilde sürdürdükleri birçok araştırmacı tarafından belirtilmektedir. Tek devlet ve tek din ilkesini yerleştirmek ve var olan dünya düzenini yıkarak bu amaca ulaşmak için her yolu denemek. Bunun için ekonomik krizler yaratmak, dünya ülkelerinin birbirine karşı savaşmasını sağlamak ve devletleri birbirine karşı körüklemek olduğu araştırmacılar tarafından ortaya sunulan savlardır. İlluminati tarihte ortaya çıkan ve hala oluşmakta olan birçok savaşta ya da anlaşmazlıklarda etkili olarak görev alıyor yönünde birçok fikir ortaya atılmaktadır. Waterloo Savaşı, Başkan Kennedy’nin vurulması ve Fransız İhtilalı bu durumlara örnek olarak gösterilmektedir. Gizli bir yapısının olması nedeniyle bu savların gerçekleştirilmesi imkansız hale gelmektedir. Yıl içerisinde bir kez toplanan İlluminati; ona göre strateji belirleyerek hedefler oluşturuyor. Dünya üzerinde örgüt adına hareket eden kişiler tarafından planlar ve stratejiler uygulanmak üzere organize ediliyor. Bu örgüt işlerinde en çok rol alan ülkelerden biri olan ABD bu konuda önde olan ülkelerden birisidir. Ayrıca ABD doları üzerinde yer alan İlluminati sembolü olan üçgen bunu açıkça da ortaya koyuyor.
İlluminati ile ortaya atılan bazı gerçekler ise; Deccal ve Şeytana taptıkları yolunda ortaya atılmaktadır. Bu iddiaların yalan olması halinde dahi gençlerin dinden uzaklaştırılması için yapılan bir uygulama olarak ortaya atılıyor. Özellikle genç beyinlerde bilinçaltına yönelik empoze edilmesi amaçlanan bu durum; filmler, şarkılar ve oyunlar gibi birçok yoldan aşılanarak hayata geçiriliyor. Hatta birçok Holywood yapımı çizgi filmler de bu konuda bilinçaltı çalışması yapacak şekilde oyunlar sunuyor.

Örgütün faaliyetlerini yerine getirmek ve dünyada birçok yere ulaşmak ve her yönden istenileni yaymak ve oluşturmak için bir maddi kaynak gerekliliği bu konuda birçok aracın olduğu yönünde. Dünyanın en zenginlerinden olan David Rockefeller; bu oluşturulan yapılanma içerisinde kaynak oluşturarak yer alıyor. Ayrıca bu durum örgütün ulaşabildiği kaynakların dünya ülkelerinden fazla olduğuna da şaşmamak lazım! Yalnızca Rockefeller bile dünya ülkelerinden yarısının çoğundan daha fazla servete sahip. Bunun yanı sıra dünya üzerinde önemli örgüt üyelerine sahip İlluminati örgütü; sınırsız bir maddi kaynağa sahip demek zor olmasa gerek. Yani kısacası hayatımızın içerisinde her yerde bu örgüte dair bir iz ya da bir el bulmak mümkün sanırım.

 İlluminati'nin Masonlarla ilişkisi nasıldı?

Masonlar, aslında temeli Orta Çağ'ın taş ustaları ve katedral inşaatçılarının loncalarına dayanan bir kardeşlik cemiyeti.

 İlluminati'ye nasıl üye olunuyordu?

İlluminati'ye birinin kabul edilmesi için diğer tüm üyelerin rıza göstermesi gerekiyordu.
Üyeliğin diğer şartları varlıklı ve iyi bir itibara sahip olmak olarak sıralanıyordu.
Ayrıca, İlluminati üyelerinin arasında hiyerarşik bir sistem vardı.
İlk girişte "çaylak" unvanı veriliyordu. Bu aşamanın ardından "çırak" ve daha sonra da "aydınlanmış" çırak olarak ilk aşama tamamlanıyordu.
Ancak daha sonra bu yapı daha karmaşık bir hale getirildi ve üyelik sürecinin tamamlanması 13 aşamaya çıkartıldı.

 İlluminati'ye üyelik için ne tür ritüeller yapılıyordu?

Bu yapının birçok ritüele sahip olduğu bilinse de bunların tamamı halen gün yüzüne çıkmış değil.
Bilinenlerden birisi üyelerinin, gerçek kimliklerini saklamak için takma isimler kullanması.
Aradan geçen zaman içerisinde bulunan bazı belgeler, bu yapının da işleyişine ışık tuttu.
Çaylakların üst seviyelere çıkabilmesi için şu adımları atması gerekiyordu:
•    Sahip oldukları tüm kitaplar hakkında bir rapor hazırlamak,
•    Zaaflarının listesini yapmak,
•    Düşmanlarının isimlerini vermek.

Çaylaklar, üyeliğe kabul öncesinde kişisel çıkarlarını toplumun iyiliğine feda edeceklerine söz veriyordu.

 Her şeyi gören göz nedir?

Üçgen içinde bir göze benzeyen bir sembol olan "Her Şeyi Gören Göz", dünyanın birçok yerinde kiliselerde, Mason binalarında ve ABD dolarının üzerinde yer alır.
Bu sembol her ne kadar Masonluk ile ilgili görülse de, çoğu zaman dünyayı kontrol ve gözetleme sembolü olarak İlluminati ile de ilişkilendiriliyor.
Bu sembol, aslında Hristiyanlık'ta da var. "Her Şeyi Gören Göz" Tanrı'nın gözünü insanlığın üzerinde tutmasını temsil etmek için kullanılıyor. Bu nedenle de sembole "Tanrı'nın Gözü" de denebiliyor.

Ancak bu sembol 18'inci yüzyılla birlikte farklı şekillerde de kullanılmaya başlandı. Örneğin, 1789 Fransız Devrimi'nin ardından Kurucu Meclis'te kabul edilen İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi'nin Jean-Jacques-François Le Barbier tarafından yapılan görsel tasvirinde de bu sembol yer alıyor.
Bildirinin tasvirinde kullanılan bu sembol, yeni demokratikleşmiş bir ulusun gelişimini takip eden koruyucu bir aklı temsil ediyor.
Bu sembolle, İlluminati arasında resmi bir bağlantı bulunmuyor. Bu ilişkilendirmenin, İlluminati'nin, bunu Tanrı'yı temsil eden bir sembol olarak kullanan Masonlara benzetilmesi ve hatta bazı durumlarda bu iki cemiyetin birbirine karıştırılmasından kaynaklandığı düşünülüyor.

İlluminati dünyayı ele geçirdi mi?

Bugün dünyanın İlluminati tarafından kontrol edildiğine inanan insanlar var. Bu kişiler, İlluminati'nin çok ama çok gizli bir cemiyet olduğunu ve yalnızca az kişi tarafından bilindiğini düşünüyor.

İlluminati'nin birçok üyesinin Mason cemiyetiyle de ilişkisi olduğundan bu yapının ne kadar başarılı olduğunu anlamak güç.
Birçok tarihçi, aslında bu cemiyetin faaliyet gösterdiği dönemlerde de çok da fazla etkili olmadığını düşünüyor.

İlluminati sembolleri neler?

Gönye ve Pergel sembolü
Kuzu Postu Önlük sembolü
Beyaz eldiven
Süleyman Tapınağı
Akasya yaprağı
Işık
Işık Saçan Yıldız sembolü
Tesviye
Çalışmak sembolü
 Her Şeyi Gören Göz sembolü 
Kesme taş

İlluminati üyesi olduğu iddia edilen yabancı ünlüler

Madonna
Bir dünya starı olan Madonna’nın illuminati üyesi olduğunu duymuş muydunuz? Hatta Madonna’nın İlluminati isimli bir şarkısı bile var. Oldukça garip sözleri olan şarkıda ünlü sanatçının neye gönderme yaptığı tartışılır ancak illuminatiye inananlar Madonna’nın bu grubun içerisinde yer aldığına körü körüne inanıyorlar denilebilir. Ayrıca şarkıcının illuminati sembollerinden biri olarak gösterilen piramit figürünün olduğu bir ceketle poz verdiği, tek göz işaretleri yaptığı da biliniyor.
 

Jay-Z
Jay-Z de eşi Beyonce gibi illuminati üyeleri arasında! Üçgeni ve içerisindeki tek gözü simgeleyen fotoğrafıyla adeta “ben illuminati üyesiyim” diye haykıran sanatçı, illuminati prensesi olarak gösterilen Rihanna’nın da bir zamanlar prodüktörlüğünü yapmıştır.
 

Justin Bieber
Koluna yaptırdığı tek göz dövmesi ile illuminati üyeleri arasında gösterilen bir diğer isim de bebek surat Justin Bieber! Milyonlarca genç kızın taparcasına hayran olduğu Bieber, böyle bir örgüt gerçekten varsa, onların fazlasıyla işlerine yarayacaktır diye düşünüyorum.

Kanye West
Evet, Kanye West de illuminati ünlüleri arasında gösteriliyor. Jay-Z ile ne kadar yakın olduğu bilinen Kanye West de kameralara elleriyle yaptığı üçgen işaretiyle poz veren isimlerden. Ego kralı olarak anılan Kanye West sizce de bu topluluğun bir üyesi olabilir mi?

Beyonce
Tıpkı eşi Jay-Z gibi Beyonce de sık sık üçgen işareti yapıyor. Ya da tek göz figürlü takılar takıyor, kıyafetler giyiyor. Hatta bazı teorisyenlere göre kliplerinde de subliminal mesajlar veriyor. Hatta söylenenlere göre Beyonce’yi illuminati üyesi yapan eşi Jay-Z’dir. Bu arada Beyonce ve Jay-Z’nin dünyanın en zengin ünlü çiftleri arasında yer aldığını da ayrıca hatırlatmak isterim.

Celine Dion
Harikulade sesiyle hepimizi büyüleyen Celine Dion da bu gizli topluluğun bir parçası! Albüm kapağında yaptığı tek göz işaretiyle illuminati üyesi olduğu varsayılan sanatçı da aniden yıldızı parlayan ünlüler arasında.

Lady Gaga
Lady Gaga da illuminati simge ve sembollerini gözümüze gözümüze sokan ünlüler arasında. Yaptığı tek göz işaretleri, üçgen, piramit figürlü kıyafetleri, saçına, şapkalarına taktığı boynuzları ve makyajları ile başarılı sanatçının da illuminati üyesi olduğu söyleniyor.

Rihanna
Az önce de söylediğim gibi Rihanna da illuminatiye üye ünlüler arasında gösteriliyor. Kliplerindeki gizli mesajları, tek göz pozları ve benzerleriyle Rihanna illuminati prensesi olarak anılıyor. Zaten sanatçının bu isimde bir şarkısı da var.Tüm bu ünlü kişiliklerin yanı sıra, Shakira, Drake, Katy Perry, Taylor Swift, Hayley Williams, Paris Hilton, Maroon 5, Britney Spears, Justin Timberlake gibi isimlerin de gizli örgütün üyesi olduğu söyleniyor.
İlluminati tarafından öldürüldüğüne inanılan ünlüler

Prenses Diana
Kraliyet ailesi ve Illuminati'nin her zaman yakın ilişkilere sahip olduğuna inanılmakta. Prenses Diana ve Prens Charles'ın ayrılıkları Kraliyet ailesi için bir utanç nedeni olmuştu. Tüm dünyada sevilen Prenses Di, ne yazık ki bu ayrılıktan sonra İngiltere'de kalamamıştı. Trafik kazasında ölen Prenses Di'nin de Illuminati'ye kurban gittiğine inanılmakta.

Bruce Lee
Kullandığı ilaçlara karşı oluşan bir alerji nedeniyle öldüğü iddia edilen Lee sık sık bir 'şeytan' tarafından takip edildiğini çevresindekilere anlatıyormuş. Ölümünün ardından onun da Illuminati'ye kurban gittiği iddia edildi.

Michel Jackson
Michael Jackson, 25 Haziran 2009'da Londra'da düzenlenecek sahnelere geri dönüş konserinden sadece günler önce öldü. Illuminati karşıt konuşmalarına kadar Jackson'ın da bu örgütün bir parçası olduğu düşünülüyordu. Ölmeden önce Jackson, müzik piyasasının birileri tarafından kontrol edilmesine karşı olduğunu belirten konuşmalarda bulunmuştu. Ayırca kendisine yapıştırılmaya çalışılan 'ucube' ve 'çocuk tacizcisi' sıfatlarının tamamen komplodan ibaret olduğunu iddia ediyordu. Michael'ın kızkardeşi La Toya Jackson kardeşinin sıklıkla 'onu nasıl öldürmeye çalıştıklarını' anlattığını söylemiş.

Bob Marley
Bob Marley dünyanın dört bir yanını etkileyebilen bir figür olarak görülüyordu. Müziği aracılığıyla insanlara sevgi, mutluluk, beraberlik gibi Illuminati'nin gündeminde olmayan ve pek de hoşlanmayacağı şeylerden bahsediyordu. Bu yüzden kendisini susturmak isteyen güçler tarafından öldürüldüğüne inanılmakta.

John Lennon
John Lennon iktidardaki birçok insan için bir tehdit olarak görülüyordu. Hatta INS sınır dışı etmeye çalıştı ve FBI tarafından da gözetim altında tutuldu. Katili Mark David Chapman'ın da Lennon'ı öldürdüğü sırada Illuminati'nin zihin kontrolü altında olduğuna inanılıyor.
Elvis Presley
Elvis'in (Beatles'la birlikte) Amerikalılara rock müziği tanıtmak için seçildiğine ve sonrasında da Illuminati için kurban edildiğine inanılıyor.

John F. Kennedy
Önceleri kendisinin de üyesi olduğu düşünülen Illuminati'ye karşı söylemlemlerde bulunmaya başlayan Kennedy, 22 Kasım 1963'de bir Illuminati suikasti sonucunda öldürüldü. Suikasti ardından çok fazla komplo teorilerine konu olsa da hala belirsizliğini sürdürüyor.

Marilyn Monroe
Kısa hayatı boyunca güçlü erkeklerle yaşadığı gizli ilişkilerden sonra, tüm zamanların efsanesi olan Marilyn Monroe'nun intihar etmediği, aslında 4 Ağustos 1962'de Illuminati üyeleri tarafından zehirlendiği iddia ediliyor.
Whitney Houston
Ölmeden önce Illuminati üyeleri tarafından takip edildiği ve Illuminati için kurban edildiği iddia edilen 50 yaşındaki Houston, 11 Şubat 2012'de bir otel banyosunda ölü olarak bulunmuştu.

Martin Luther King, Jr.
Martin Luther King, Jr, çok etkili bir adam olduğu için Illuminati için büyük bir tehdit olarak görülüyordu. Birçok şirket için finansal açıdan büyük fayda sağlayan Vietnam Savaşı'na konuşmaya başladığında Illuminati, King'in öldürülmesi için bir senaryo hazırladı. Martin Luther King, Jr, 4 Nisan 1968'de öldürüldü.

Abraham Lincoln
Lincoln büyük şirketleri ve iş kuruluşlarını kendisi ve Güney Eyaletler Konfederasyonu için önemli bir tehdit olarak görüyordu. Bu yüzden Illuminati Lincoln için bir suikast planladı ve 15 Nisan 1865'de gerçekleştirdi. Lincoln 'Paranın gücünden beslenenler barış zamanlarında devlet üzerinde avlanırlar, bir karışıklık olduğunda da buna karşı bir araya gelirler. Banka yetkileri monarşiden daha zorba, otokrasiden daha küstah ve bürokrasiden daha bencilcedir. Yöntemlerini sorgulayan veya suçlarına ışık tutan herkesin kamusal düşmanları olarak kınarlar.' 

Kurt Cobain
Illuminati Kurt Cobain'i zihin kontrol aracı olarak kullanmak istedi, ancak Cobain için şöhretinin artması çok da anlam ifade etmiyordu. Bu yüzden Illuminati için tehdit olarak görüldü ve hemen ölümü için bir senaryo hazırlandı. Kurt Cobain, 5 Nisan 1994'te silahlı bir kişi tarafından öldürüldü. Ölümü intihar olarak açıklandı, ancak birçok kişi hala bu konuyu tartışmaya devam ediyor.

Jim Morrison
Birçok kişi Morrison'ın esrarengiz bir şekilde büyülendiğine ve Illuminati'nin aşağılık üyelerinden birine dönüştüğüne inanıyordu. Ölümünün Illuminati tarafından planlanıldığına inanılsa da, birçok kişi Morrison'ın hala hayatta olduğuna, ve bu yalan ölüm için ona Illuminati'nin yardım ettiğine inanıyor. Morrison, 3 Temmuz 1971'de kalp krizi sonucu öldü. Ölümü medyada üç gün sonra yer aldı ve birçok kişi ölüm haberi duyulduktan sonra haber duyulmadan önceki 3 gün içinde Morrison'ı gördüğünü iddia etmiş.

Anna Nicole Smith
Birçok kişi, Anna Nicole Smith'in kısa ömrü boyunca Illuminati zihin kontrolünün kurbanı olduğuna inanıyor. Hatta uyuşturucu etkisi altında olduğu bilinen bir videoda Smith'in, aslında Illuminati'nin zihin kontrolü teknikleriyle mücadele etmeye çalıştığını iddia ediyorlar.

Tupac Shakur
Tupac Shakur'un başarılı olabilmek için ruhunu Illuminati'ye sattığına inanılıyor. Halka açık bir konuşmasında, Illuminati için uygun olmasa da istediği her şeyi söylemişti. Bundan kısa bir süre sonra ölen Shakur'un Illuminati için kurban edildiğine inanılmaktadır.

Dünyanın her yerine yayılan bu örgütün Deccalin gelişine ve hakimiyetine hazırlık çalışmalarını yürüten bir topluluk olarak anılması bir çok insanın araştırmalarına konu olmakta. Türkiye’de de bir çok ünlünün ve siyasetçinin bu örgüte üye olduğu iddia edilmekte. Daha sonraki süreçte sizlerle bu iddia edilen isimleri paylaşmaya devam edeceğiz takipte kalın.