Göktaş, 75. Yıl Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye Yaşlı Profili Araştırması Çalıştayı"nda yaptığı konuşmada, milletle bağlarını her geçen gün güçlendirdiklerini, toplumun bütün kesimlerine ulaşmaya çalıştıklarını belirtti.

Elmas Gibi Çatal/ Kaşık Parlatma Yöntemi Elmas Gibi Çatal/ Kaşık Parlatma Yöntemi

Kadın-erkek, genç-yaşlı, engelli, şehit yakını, gazi, bütün vatandaşları kucakladıklarını dile getiren Göktaş, "Bu kenetlenmeyle güçleniyor ve büyüyoruz. Bizi güçlü kılan en özel bağlardan biri de büyüklerimizden ilham almaya devam etmemiz. Anadolu insanının temel karakteri birlik beraberlik içinde yaşamasıdır. Aile bütünlüğünü korumak, milli birliği korumak gibidir. Aile büyükleri şefkatin ana vatanıdır, ihtiyaçların karşılandığı, sıkıntıların bertaraf edildiği yerdir. Babalarımız sırtımızı dayadığımız dağlar, annelerimiz gönül yorgunluğumuzu alan limanlardır." diye konuştu.

Türk-İslam kültürünün aile bağlarıyla şekillendiğini vurgulayan Göktaş, eski Türklerde "aksakallı" adıyla itibar görenlerin, tecrübeleriyle topluma ışık tuttuğunu, devlet yönetimine rehberlik ederek kanaat önderleri olduğunu anlattı.

"Biz, millet olarak çok geniş bir aileyiz ve ailemiz genişlemeye devam ediyor." ifadesini kullanan Göktaş, 65 yaş ve üzeri nüfus oranının arttığını, 2022 yılı itibarıyla 65 yaş ve üzeri nüfusun, toplam nüfusunun yüzde 10'una yaklaştığını, 2040 yılında ise bu oranın yüzde 15'in üzerine çıkacağının tahmin edildiğini bildirdi.

Nüfus yapısındaki değişikliklerin, bakanlığı birtakım yeni düzenlemeler yapmaya yönelttiğine işaret eden Göktaş, "Ulaştığımız refah düzeyini korumak ve geliştirmek adına, milletimizin potansiyelini doğru değerlendirmemiz önem kazanmakta. Toplumumuzun güncel ihtiyaçlarını belirlemeye yönelik özel çalışmalar yapıyoruz. Böylece nüfusumuzun üretkenliğini artırmayı ve refah düzeyimizi korumayı hedefliyoruz." dedi.

Karşılaşabilecekleri riskler belirlenecek

Bakan Göktaş, tüm çalışmalarını nesnel veriler ışığında planladıklarını, yaşlıların kendilerine ilişkin algılarının hizmetlerin planlanmasında dikkate alınması gerektiğini düşündüklerini dile getirdi.

Yaşlıların toplumla kurdukları ilişkinin de zaman içinde değiştiğini gözlemlediklerini belirten Göktaş, şöyle devam etti:

"Yaşlıların toplumsal katılımını desteklemek adına yaşlılığın toplum açısından ne ifade ettiğini de araştırmalarımıza dahil ediyoruz. Yaşadığımız çağda hizmet kalitemizi artırmak için nesnel veriler kadar, öznel ve sosyal göstergelerin de önem kazandığına inanıyoruz. Hizmetlerimizi en kapsamlı şekilde planlamak adına, güncel ve çok yönlü veri akışını sağlayan bir sistem kurmayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda ülkemizde ilk kez Türkiye Yaşlı Profili Araştırmasını gerçekleştireceğiz. Kanıta dayalı verilerle inşa edeceğimiz bu sistem ile sorunların çözümüne odaklanmakla birlikte koruyucu ve önleyici faaliyetleri planlamak için de çalışacağız. Yaşlıların herhangi bir mağduriyet yaşamadan önce karşılaşabilecekleri riskleri belirleyecek ve gerekli tedbirleri alacağız."

Yaşlanmanın nüfus yapısının dönüşümündeki etkileri öngörülecek

Bakan Göktaş, "Bakanlığımız ile Türkiye İstatistik Kurumunun ortak çalışması olarak yürüteceğimiz bu araştırmayla yaşlanmanın nüfus yapımızın dönüşümündeki etkilerini öngörmeyi ve yaşlı bireylere yönelik sosyal politikaları en verimli şekilde oluşturmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Bu hedef doğrultusunda araştırma verileri, yaş ve cinsiyet bazında ayrıştırılmış, demografik ve sosyo-ekonomik göstergeleri de içeren bilgi havuzu oluşturacaklarını aktaran Göktaş, "Araştırma sonuçlarını 2024 yılının mart ayında yayınlamayı ve 4 yılda bir verileri güncellemeyi planlıyoruz. Genel itibarıyla araştırmanın nüfus yapımızın değişimine ilişkin seyri yakından takip etmemizi sağlayacağına ve sosyal politikalarımızın kapsayıcılığını artıracağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu. -AA-