Osmanlı döneminde yani “Kemaliye’nin, eski adının Eğin olduğu zamanlarda gurbete giden eşlerine, oğullarına, yavuklularına özlem ve hasret dizeleri dizen kadınların sözleri bugünkü Mani Yolunun oluşmasına sebep oldu. Bu mani yolunda yürüdükçe acıyı hasreti bağrınızda hissedeceksiniz.

Parasızlıktan köpeğini satmak zorunda kaldı Parasızlıktan köpeğini satmak zorunda kaldı

maniler

Eski zamanlarda çalışma şartlarının elverişli olmadığı ilçenin erkekleri evin ihtiyaçlarını sırtlanmak üzere gurbete gönderilirdi. Genç erkekler henüz gurbet yoluna düşmeden önce gittikleri yeri yurt bellemesin, baba ocağına geri dönsün diye evlendirilir ve daha eşleri ile aile düzeni kuramadan yollara düşerdi. İletişim şartlarının hemen hemen imkansız olduğu dönemde kendilerinden yıllarca haber alınamaz, çoğu ise bir ömrü ailesine, eşine hasret kalarak hatta çocuklarını tanımadan tüketirdi. Hatta bazıları dönemeden hayata veda eder bazıları ise döndüklerinde çocukları evlenme çağına gelirdi. Kocalarına, oğullarına hasret yaşayan kadınlar ise geride kalır, özlemlerini dizelere dökerdi. İşte bu büyük özlem ile acıları dillerine vuran kadınlar Eğin'in dağlarındaki yolları gözleyerek binlerce mani söylemiş kendilerini böyle avutmuşlardır. Zamanla bu maniler o kadar çoğalır ki ilçenin kültürel değerleri arasında yerini alarak günümüze kadar gelir.

eğin manileri (2)_708x960

Kemaliyeli vatandaşlar ise neden bu maniler Eğinlilerin baş tacıdır mantığıyla buraya bir yol yapar. İlçenin üst tarafında yer alan bu yola  direkler dikilerek  maniler asılır. Böylece bu yol mani yolu olarak tasarlanmış olur.   Büyük bir bölümünün İstanbul’a gurbete gitmesi üzerine kadınların özlem ve hasret üzerine yazdığı dizelerin mani olduğu özlem yolunda, direklere asılan maniler günümüzde büyük ilgi görüyor. Mani Yolu'nu görmek, manileri okumak için yerli ve yabancı binlerce turist bölgeye akın ediyor.

İşte o dizelerden birkaçı; 

Yarım odamızda halı kilim var ,ömür kısa arkasında ölüm var , ela gözlerini sevdiğim ağam, benim senden daha başka kimim var…

Reyhan incedir mordur, efkarlı olunca almam uykumu , Ela gözlerini secdiğim ağam, yolla mendilini alam kokunu…
Sen gideli zindan oldu şu Eğin,  seher vakti kabul ola dileğin, inip has bahçeye bir gül koparmam, çarpıp oynamasın dertli yüreğim…

Gümürgap karşısı gerüşla düzü canıma tak etti ellerin sözü, düşmanlar toplanmış ayıra bizi, gül hardan ayrılmaz ben yardan…

Koçana söyleyin bu yıl akmasın, akıp akıp yüreğimi yakmasın, benden selam söyle nazlı yarime, bu yılda gelemem yola bakmasın…

mani yolu (3)_1280x575

  mani_704x960