Gül görmek ile ilgili tabirler rüyanın içeriğine göre değişim gösterir. Aşağıda gül görmek ile ilgili çeşitli rüya şekilleri ve manaları verilmiştir.

Rüyada gül görmek, şerefli bir insan olacağınıza veya hayırlı bir çocuğa yahut kayıp bir kişinin geleceğine ya da kadına delalet eder. Çok gül, birbirini takip eden öpüşlere delalet eder. Henüz açılmamış gül, hamile olan kadının çocuğunun düşmesiyle tabir edilir. Ayrıca gül, rengine, mevsime ve biçimine göre yorumlanır.
Bazı tabirciler gül, ayrılacak veya elden kaçırılacak kadın ve ticarete yahut devamlı olmayan ferahlık ve sevince ya da sonu ve vefası olmayan ahde delalet eder, dediler. İbn-i Şirin'e göre; rüyada gül görmek iki çeşittir. Biri ağacı üzerinde, diğeri toplanmış olarak. Ağacı üzerinde gül, evlada ve toplanmış olarak görmek ise hüzün ve gözyaşına delalet eder.
Rüyada mevsiminde ağacı üzerinde kırmızı gül görmek, rüya sahibinin çocuğu olacağına işarettir. Mevsimi dışında gül görülmesi evladı yüzünden bir kedere uğrayacak demektir. Bir ağaçtan gül kopardığını görmek, hüzün ve gözyaşına delildir.

Rüyada Gül Ağacı Görmek

Kirmani 'ye göre; rüyada ağacı üzerinde kırmızı gül görmek, neşeye, sevince ve isteklerinin yerine geleceğine yorulur. Ağacı üzerinden sarı gül iftiraya uğrayacağına, herkese gülümseyen bir kadına tabir edilir. Ağacı üstünde beyaz gül ihsana ve yükselmeye çıkar. Gülü kesilmiş ağacında görmek, üzüntü ve kederdir. Bazı tabirciler, ağacıyla olan gül, sarp ve çetin bir millete ve güç işlere işaret eder.
Mevsiminde ve ağacı üzerinde veya evinde gül görülmesi bekârsa evleneceğine, ağaç üzerinde ve evinde beyaz gül görülmesi çocukları tarafından sevindirileceğine delalet edilmektedir. Evinde ve ağacı üzerinde kırmızı gül görülmesi ev halkı veya akrabaları tarafından sevindirileceğine delalet eder.

Rüyada Mavi Gül Görmek

Cabir ül-Magribiye göre; rüyada mavi gül görmek, yardımı cok, vaadini tutan, vefalı bir kimseye işarettir. Rüyada görülen mavi gül, çoğunlukla kadını simgeler. Fakat yorumcular mavi gül için değişik yorumlar getirmişlerdir. Kimine göre rüyada mavi gül görmek, güzel evlât, sadık dost, güzel kadın, vefasız bir adam ve iyi bir yardımcıdır Kimileri ise, Rüyada mavi gül görmek mal ve şereftir demişlerdir.

Rüyada Gül Toplamak

Rüyada gül toplamak sevinçtir. Ebu Said El-Vaiz'e göre; rüyada gül toplamak, topladığını görmek mal ve şereftir. Başında gül topladığını gören bekar kişi evlenir, mutlu bir hayatı olur. Rüya sahibi kadın ise kocaya varır, mutlu bir evlilik geçirir. Rüyada gül toplamak sevinç işaretidir. İsmail El-Esasa göre; rüyada gül toplamak, gurbetteki bir akrabasından veya dostundan haber almak demektir. Cafer-i Sadık'a göre; rüyada gül toplamak, beş şekilde yorumlanır; güzel evlat, sadik dost, vefasız bir adam, güzel kadın ve iyi hizmetçi.

Kadın için güzel koca, gaipten mektup. Rüyada gül topladığını gören kimse, hayır, iyilik, sevgi ve nimete kavuşur. Rüyada toplanmış gül görmek, sevinç ve mutluluk göz yaşına işarettir. Rüyada kırmızı gül toplamak, eşinin eğlenceyi sevmesine; sarı gül topladığını görmek, eşinin dindar ve dürüst olmasına işarettir. Bir kimse rüyada gül topladığını ve bunları demetlediğini görse, rüya sahibinin yüksek bir mevkiye geleceğini ve şöhretinin çok artacağına hükmedilir. Rüyada gül toplamak, bazen da gurbetteki bir akrabadan veya sevenden haber alacağına yorumlanır.

Dünyada 2050'de 6 kişiden 1'i, 65 yaş üstü olacak Dünyada 2050'de 6 kişiden 1'i, 65 yaş üstü olacak

Rüyada Gül Koklamak, Kokladığını Görmek

Bahçeden beyaz gül koklamak namuslu bir kişiyi seveceğinize onunla arkadaşlık edeceğinize delalet eder. Eğer kişinin rüyasında kokladığı gülün rengi kırmızı ise, romantizm dolu zamanların yaşanacağını ifdare der. Rüyada sarı renk gül koklamak ise dürüst bir kimseyle kurulacak dostluğa işaret eder. Rüyada sarı bir gül kokladığını gören kimse, hasta bir yakının iyileşeceğini ifade eder. Rüyada gül koklamak, sevinç ve feraha, sevdiğini öpmeye, eve misafir geleceğine veya mektup, mesaj gelmesine işarettir.

Rüyada Gül Koparmak, Kopardığını Görmek

Gül goncası koparmak çocuğunun isinden ayrılacağına delildir. Bir başka rivayete göre de görülen gül, şerefli olan bir adama veya çocuğa yahut kayıp bir kimsenin gelmesine ya da kadına işaret eder. Rüyada bir bahçeden beyaz bir gül kopardığını gören kimse, takva sahibi bir bir kişiyle yakın olur. Rüyada dalından koparılmış yaban gülü görmek, üzüntü ve kedere işarettir. Bekâr bir kimse gonca bir gül kopardığını ve bunu yakasına taktığını görse, rüya sahibinin sevdiği kimseyle evleneceğine işaret sayılır.

Henüz açılmamış gül, hamile olan kadının çocuğunun düşmesiyle tabir edilir. Bazı tabirciler gül, ayrılacak veya elden kaçırılacak kadın ve ticarete yahut devamlı olmayan ferahlık ve sevince ya da sonu ve vefası olmayan ahde işaret eder, dediler.

Rüyada Gül Almak

Genç bir delikanlının kendisine bir gül aldığını görse, o delikanlı, o kimseye bir taahhütte bulunur. Ancak sözünde durmaz. Rüyada gülden taç almak rüyayı gören kimse, bir yakını ile evlenir. Bir kadın bu rüyayı görse, tabir yine böyledir. Rüyada gül almak, güzel bir isimle yâd edilmeye de işaret eder. Gül aldığını görmek, ferahlık ve sevince de işaret eder. Hasta olan bir kimsenin rüyada, gülün altında serilmiş veya gül aldığını görmesi, o hastanın iyileşecceğine işaret eder. Bazı tabircilere göre, rüyada gül almak, bir misafirin veya bir mektubun gelmesine işaret eder. dediler. Bazen de sarı gül, mutluluğa, kırmızı gül, güzellik ve ziynete işaret eder. Kırmızı gül, delil ve iddia edilen şeyin vuzuha kavuşmasında tabir edilir.
Rüyada kirlarda yaban gülü görmek ve koklamak, gelecek günlerin aydinlik ve mutluluk içinde geçecegine, yeni dostlar edinilecegine rizkin bol ve bereketli olacagina delalet eder.

Cabir ül-Mağribi’ye göre; rüyada genellikle gül görmek, yardımı az, vaadini tutmaz, vefasız bir erkeğe işarettir. 

İsmail El-Esasa göre; rüyada gül görmek, gurbetteki bir akrabasından veya dostundan haber almak demektir. 

Caferi Sadık’a göre; rüyada gül görmek, beş şekilde yorumlanır: Güzel evlat, sadık dost, vefasız bir adam, güzel kadın ve iyi hizmetçi. Kadın için güzel koca, gaipten mektup.

Ebu Said El-Vaize göre; Rüyada gül görmek mal ve şereftir. Başında bir gül gören kişi evlenir. Ama aralarında geçim olmaz. Rüya sahibi kadın ise kocaya varır, ama hemen ayrılır. Gül toplamak sevinç işaretidir.

Rüyada bahçeden beyaz gül koklamak, bir namuslu kadını seveceğine delalet eder. Eğer topladığı gül kırmızı ise, karısı okşanmayı sever. Eğer sarı ise karisi dürüst ve namusludur. Gül goncası koparmak, çocuğunun işinden ayrılacağına delildir.

Rüyada Gül Tarlası Görmek

Rüyada gül tarlası görmek rüya sahibinin aile hayatında güzel günler yaşanacağına, düşmanlıkların biteceğine, kendi işini kurmak için çalışacağına, maddi sıkıntılardan uzak bir hayatı olacağına tabir edilir. Rüyasında gül tarlası gören kişinin ev sahibi olacağına, yaşadığı karanlık bir dönemin son bulacağına da işaret eder.

Rüyada Beyaz Gül Görmek

Rüyada beyaz gül görmek rüya sahibinin yaşadığı sorunların kısa sürede biteceğine ve ailesine daha fazla zaman ayıracağına işaret eder. Hem rüya sahibi hem de ailesi için güzel anlamlar taşıyan bir rüyadır. Aile içindeki sıkıntıların da çözüleceğine delalet eder.

Rüyada Kurumuş Gül Görmek

Rüyada kurumuş gül görmek rüya sahibinin problemlerinin kısa sürede çözüme kavuşacağına, zararlı alışkanlıklarına son vereceğine, sağlık sorunlarından kurtulacağına delalet eder. Hayırlı bir kimse ile evlenmeye, kafa karışıklığından sıyrılmaya da tabir edilir.

Rüyada Siyah Gül Görmek

Rüyada siyah gül görmek rüya sahibinin güzel olaylar yaşayacağına, duygularını ifade edeceğine, haramdan uzak duracağına ve dertlerinin biteceğine yorulur. Rüyada görülen siyah gül, acı bir haberi ve yas tutmayı da simgeler.

Rüyada Sarı Gül Görmek

Rüyada sarı gül görmek rüya sahibinin doğru bir yolda olduğunu gösterir. Evli bir insanın rüyasında sarı gül görmesi iyi bir eşi olduğu anlamına gelir. Rüyada görülen sarı gül, kimi zaman hastalığa ya da hastaneye gitmeye delalet eder. Rüyasında sarı gül aldığını gören biri, çeşitli hastalıklar yaşar fakat bu hastalıkları güzel bir şekilde sonuçlanır.

Rüyada Pembe Gül Görmek

Rüyada pembe gül görmek rüya sahibinin mutlu olacağına, sevinçli bir durum yaşayacağına ya da mektup alacağına işaret eder. Rüyada pembe gül gören kişinin, uzun süredir gönül ilişkilerinden uzak kalmış olsa da karşısına çıkan güzel bir insandan etkileneceği, o kişiyle güzel bir beraberlik yaşayacağı ve evleneceği anlamına gelir. Güzel günler yaşamaya delalet eden bir rüyadır.

Rüyada Mavi Gül Görmek

Rüyada mavi gül görmek rüya sahibinin sağlığının bozulacağına, öz güvenini kaybedeceğine ve maddi sıkıntılar yaşayacağına delalet eder. Rüyayı gören kişi bekar ise, zengin bir insanla evlenme isteğine yorulur. Rüyada görülen gül kötü bir durumdaysa ve solmuşsa, aşık olunan kişinin rüya sahibi için hayırlı olmadığına işaret eder. Rüyada taze mavi gül görmek ise rüya sahibinin hayırlı bir kısmetle karşılaşacağına ve bu kimseyle evlenince mutlu olacağına delalettir.

Rüyada Mor Gül Görmek

Rüyada mor gül görmek rüya sahibinin kötü niyetli insanların oyununa geleceğine, girilen zor bir işte istenen kazancın ele geçmeyeceğine ve bu yüzden üzüleceğine, sorunlu bir dönem yaşanacağına delalet eder. Hastalıkların ve maddi sıkıntıların çözüme kavuşacağına işaret eden bir rüyadır.

Rüyanıza anlam ararken günlük yaşadıklarınızı ve bilinçaltınızı da gözden geçirmeyi unutmayın.