Rüyada dini semboller çeşitli mesajlar veriyor olabilir. Özellikle sıkça görülen kabe bakın ne anlam ifade ediyor.

Rüyada Kabe'nin Resmini Görmek

Rüyada Kabe'nin resmini görmek, rüya sahibinin inancının kuvvetleneceğine, hayırlı rızkının bereketleneceğine, dert ve sıkıntılarına çare bulacağına işaret eder. Bazı rüya tabirlerine göre ise rüya sahibinin hayatını sürdürebilmek için yeni yollar deneyeceği anlamına gelir. Rüyasında Kabe'nin resmini gören kimse, geleceği için yeni adımlar atar, hayallerini ve hedeflerini gerçekleştirmeye bir adım daha yaklaşır, rüya sahibinin aile ve arkadaş çevresindeki problemler çözüme kavuşur.
 

Rüyada Kabe'yi Uzaktan Görmek

Rüyada Kabe'yi uzaktan görmek, rüya sahibinin hata ve günahlarından arınıp Allah yoluna gireceğine, yaptığı yanlışlar için tövbe edeceğine ve tövbesinin kabul göreceğine delalet eder. Bazı rüya yorumlarına göre, rüyasında Kabe'yi uzaktan gören kişinin kuruntulu ruh halleri vardır. Rüya sahibinin yakınlarına ve sevdiklerine şüphe ile yaklaştığı, bu sebepten dolayı sevdiklerini kıracağı ve kaybedeceği anlamına gelir.

Rüyasında Kabe'yi uzaktan gören kişinin devlet büyüklerinden destek göreceğine, sıkıntılı bir dönemden geçeceği ama sabır göstererek tez zamanda atlatacağına işaret eder. Rüya sahibinin hayatında yeni bir dönemin başlayacağına, hayırlı işlerde bulunacağına, başarılı olup çevresinden hürmet göreceğine tabir edilir.

Rüyada Kabe'yi İzlemek

Rüyada Kabe'yi izlemek, rüya sahibinin uzun süren sıkıntılı bir sürecinin olacağına ama bu süreci atlatıp üzüntülerinin son bulacağına delalet eder. Rüyasında Kabe'yi izleyen kişi hasta ise şifaya kavuşacağına, maddi problemlerinin ortadan kalkacağına, mutluluğa erişmeyi başaracağına işaret eder.

Rüyasında Kabe'yi izlediğini gören kişinin hayırlı bir sürece gireceği, bu dönemde art arda sevinçli haberler alacağı, dini ve dünyevi tasalarından kurtulup huzura kavuşacağı anlamına gelir. Rüya sahibinin, iş hayatında makamlı kimselerden maddi ve manevi destek alarak başarılı adımlar atacağına, saygın ve itibarlı insanlar ile dostluk ve ortaklık kuracağına işaret eder.

Rüyada Kabe'yi Yukarıdan Görmek

Rüyada Kabe'yi yukarıdan görmek, rüya sahibinin korkularının ve endişelerinin son bulacağına, rahata kavuşup yaşam enerjisinin yükseleceğine, mutlu ve huzurlu bir hayat süreceğine delalet eder. Ayrıca rüyasında Kabe'yi yukarıdan gören kişinin tehlikeli insanlar ile problemler yaşayacağına, başına aksiliklerin geleceğine işaret eder.

Bazı rüya tabirlerine göre ise rüya sahibinin kendine ve hayatına çekidüzen vereceğine, kültürel olarak kendini geliştireceğine, hayırlı kazancının artacağına ve hanesinin bereketleneceğine tabir edilir. Rüyada Kabe'yi yukarıdan gören kimsenin hayat koşturmasından dolayı yorulacağı bir dönemden geçeceği, hayırlı kısmetler ile karşılaşacağı, yeteneklerini geliştirip kariyerinde ilerleyeceği anlamına gelir.

Rüyada Kabe’de namaz kılmak, yönetimden iyilik görmeye, düşmanların şerrinden emin olmaya; Kabe’ye bakmak esenlik ve huzura; onun bir duvarının yıkıldığını görmek, dini bir önderin vefatına; Kabe’yi adabına uygun olarak tavaf ettiğini görmek farz ibadetleri hakkıyla yerine getirmeye, sözünün gereğini yerine getirmeye işaret eder.
Rüyada Kabe’de yanlış ve uygunsuz bir iş yaptığını görmek, sünnetlere aykırı hareket etmeye; Kabe’nin kendi evine yahut başka yere geldiğini görmek, o ev ve yer için sürekli itibar, şeref ve devlete; onun harap olduğunu görmek, namazı terk etmeye yahut tadil-i erkana uymaksızın namaz kılmaya delalet eder.

Rüyada Kabe’ye doğru yöneldiğini görmek, din ve dünyasını ıslah ile hayra ve esenliğe ulaşmaya; Kabe bazen mevsimlere, kentin geniş sokak ve caddelerine, birliktelikleri hayır üzere olan topluluklara delalet eder. Kişi bütün sıkıntılarından kurtulur. Onun için huzurlu, yeni bir zaman başlayacaktır. Çok iyi bir rüyadır.
Kabe’nin Altınoluğu için Bakınız; Oluk.

Rüyada Kabe’yi görmek, devlet başkanı, devlet büyükleri, hakim, evlenmek, Kabe’yi ziyaret etmekle yorumlanır. Kabe’nin içinde namaz kıldığını gören, devlet büyüklerinden birine yakın olur. Düşmanından kurtulur.
Rüyada Kabe’ye girdiğini görmek, bir devlet büyüğünün makamına girmekle yorumlanır. Kabe’den bir haber aldığını görmek, hükümetten işine dair bir haber alacağına; Kabe’nin duvarlarından birinin yıkılmış olduğunu görmek, devlet büyüklerinden birisinin ölümüne delalet eder. 

Rüyada Kabe’den bir şey çaldığını görmek, haram bir iş islemeye; Kabe’ye doğru yürümek, dininin kuvvetine; Kabe’nin üstünde namaz kıldığını görmek, İslamiyet’ten uzaklaştığına; Kabe’yi çiğnediğini görmek, sünnet-i seniyyeye karşı olmaya; gökten meleklerin inip Kabe’yi başka bir yere taşıdıklarını görmek, o beldede asayişin düzgün olduğuna; Kabe’yi pis görmek farzları terk ettiğine işarettir.

Abdulgani Nablusi’ye göre: Rüyada Hacer-i Esved’i mesh etmek (eliyle okşamak), Hicaz halkından veya Peygamberimiz (S.A.V.) Efendimizden olan bir zata uymaya (ittiba etmeye) delalet eder.

A-101 Haftanın Yıldızları Kataloğu A-101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

Bir başka rivayete göre de: Rüyada Kabe’yi görmek, halife veya bir bakan yahut bir reise ya da evlenmeye işarettir. Bazen rüyada Kabe’yi görmek, rüya sahibinin Beytullah’a gireceğine işarettir.

Rüyada Kabe’yi gören kimse, yapacağı hayırlı bir amelle müjdelenir. Ya da işlemeyi arzu ettiği bir şerden sakınır. Bir kimse Kabe’de namaz kıldığını görse, bir reisten veya imamdan kuvvet alır. Düşman şerrinden emin olur ve hayra erişir.

Kabeyi görmek isteyen birinin kabeyi görmesi rüyada bilinç altının bir yansıması olabilir. fakat diğer şartlarda böyle bir rüyanın ikaz veya dini bir mesaj vermekte olduğu ise daha yüksek bir ihtimal.