Kendi döneminin en iyileri arasında olmasının tesadüf olmadığı bugün hala eserlerinin yoğun ilgi görmesiyle de açıklanabilir. Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatı yazarlarından olan ve en önemli eserleri, Dokuzuncu Hariciye Koğuşu, Fatih Harbiye, Sözde Kızlar, Matmazel Noraliya'nın Koltuğu, Yalnızız adlı kitaplarından oluşan Peyami Safa Türk edebiyatında psikolojik roman türünde eserleri ile tanınan bir yazar. Özellikle medeniyet ve kadın üzerine yaptığı incelemeler ve yazdığı eserler birçok kadına ders niteliği taşımakta.

Zorlu bir hayat yaşamıştır. Babasını küçük yaşlarda kaybeden sanatçı hem yoksulluk hem de sağlık sorunları ile mücadele etmiştir. Peyami Safa eserleri yaşamı ve yaşamında geçirdiği belirli dönemleri konu edinmiştir. Yazarlık ve gazetecilik yapan usta sanatçı yazmış olduğu farklı türde eserleri ile geniş okuyucu kitlesine ulaşmıştır.
 
Peyami Safa Hayatı

Peyami Safa hayatı kısaca şu şekilde anlatılabilir. 2 Nisan 1899 yılında İstanbul’da doğmuştur. Babası İsmail Safa, annesi ise Server Bedia Hanımdır. Sanatçıya Peyami Safa ismini Serveti Fünun sanatçılarından Tevfik Fikret koymuştur. Babası 2. Abdülhamit karşıtlığından dolayı Sivas’a sürgüne gönderilmiştir ve burada yaşamını yitirmiştir. Babasının öldüğünde bir buçuk yaşında olan Peyami Safa ve abisi annesi tarafından zor şartlarda yoksulluk içinde yetiştirildi. İlkokul yıllarında kolunda kemik veremi rahatsızlığı çıktığı için okulu bırakmak zorunda kalmıştır.
Belirli bir dönem sonra lise öğrenimi için tekrar eğitim hayatına başlamıştır. İstanbul Vefa Lisesinde eğitim gören sanatçı buradaki arkadaşları ile çeşitli edebi tartışmalarda bulunmuştur. Peyami Safa eserleri içerisinde ilk olan denemesi ve romanı lise döneminde kaleme almıştır. Yaşamı boyunca pozitivist, materyalist, mistik, milliyetçi, muhafazakâr tutumlar sergileyerek değişen düşünce yapısını eserlerine yansıtmıştır. Ayrıca eserlerinde doğu ile batı sentezine sıkça yer veren yazar, gazetelerde de eleştiri yazıları yazmıştır. Peyami Safa hayatı boyunca farklı sanatçılarla kalem kavgalarına girmiştir. Bu da eleştirel bakış açısını gelişmesine sebep olmuştur. 15 Haziran 1961 yılında İstanbul’da vefat etmiştir.
 
Peyami Safa'nın Takma Adı Nedir?

Türk edebiyatında Server Bedi kimdir sorusu sıkça sorulmuştur. Peyami Safa edebi ürünlerinde kullandığı takma adlardan biri Server Bedi ’dir. Bunun yanı sıra Peyami Safa takma adı olarak Cingöz Recai, Serazad, Safiye, Peyman ve Çömez isimlerini de kullanmıştır. 
 
Peyami Safa Nerelidir?

Peyami Safa İstanbul’da doğup büyümüş Türk Edebiyat tarihinin değerli yazarlarından biridir. Yaşamı boyunca maddi ve manevi zorluklar yaşayan sanatçı, edebi eserlerinde memleketi İstanbul’a sıkça yer vermiştir. 
 
Peyami Safa Ölüm Tarihi Nedir?

“Cem Karaca’nın Gözyaşları” filminin çekimleri başladı “Cem Karaca’nın Gözyaşları” filminin çekimleri başladı

Peyami Safa hayatı boyunca farklı görüşleri desteklemiş ve bu doğrultuda eserler vermiştir. Çok sevdiği oğlu Merve’yi askerdeyken kaybeden yazar derinden etkilenmiştir. Bu olaydan kısa bir süre sonra 15 Haziran 1961 yılında, 62 yaşında iken hayatını kaybetmiştir. 
 
Peyami Safa Mezarı Nerededir?

Peyami Safa Cumhuriyet dönemi yazarlarından biridir. Yazmış olduğu sayısız eserle okurlarının beğenisini kazanmıştır. 1961 yılında beyin kanaması sonucu vefat edince İstanbul Edirnekapı Mezarlığına defnedilmiştir.
 
Peyami Safa Hangi Edebi Akımdan Etkilenmiştir?

Peyami Safa romanları, hikâyeleri, makale ve araştırmaları ile edebiyat dünyasına katkı sağlamıştır. Mistisizm akımından etkilenmiş ve yapıtlarında olaya değil psikolojik tahliller ile ruhsal çözülmelere sıkça yer vermiştir. Yaşamının farklı dönemlerinde değişen duygu ve düşünce yapısı ile kendine has tarzda pek çok alanda eserleri ortaya koymuştur. 
 
Peyami Safa Sanat Anlayışı Nedir?

Roman, öykü, fıkra türlerinde eserleri bulunan Peyami Safa eserleri, kendi duygu ve düşüncelerini konu edinmiştir. Her şeyin kaynağını madde olan anlayışa karşı çıkan yazar, ruhu, manevi değerleri ve inancı ön planda tutmuştur. Sanat toplum içindir anlayışını benimsemiştir.
 
Peyami Safa Edebi Kişiliği

Modern Türk Edebiyatının önemli yazarlarından biridir. Peyami Safa’nın edebi kişiliği oldukça çeşitlidir. Yazmış olduğu romanlarda olaya değil psikolojik tahlillere daha çok yer vermiştir. Bu yüzden psikolojik çözümleyici romanlarda oldukça usta olmuş ve eserleri her dönemde ilgi görmüştür. Peyami Safa eserleri, akıcı ve canlı bir anlatıma sahiptir. eserlerinde kişilere ve eşyalara psikolojik olarak bakarak bilinci ve bilinçaltını birleştirmiştir.  Peyami Safa hikâyeleri, makaleleri ve yazdığı tüm eserlerde Türkçeyi iyi bir şekilde kullanmıştır. 

Peyami Safa kitapları, teknik bakımdan oldukça güçlüdür. Doğu ve Batı çatışması, ahlak, varlığın sırrı, toplumsal değişmeler romanlarının başlıca konusudur. Türk edebiyatının mistik yazarlarından biri olarak da bilinmektedir. Manevi değerleri ve inancı ön planda tutan eserleri kaleme almıştır. Eserlerinde tasvirler oldukça güçlüdür. Özellikle Peyami Safa romanları kulağa hoş gelmeyen hiçbir sözcüğe yer vermediği için akıcıdır. Her konuda geniş bir bilgi birikimi bulunan yazarın kelime dağarcığı da oldukça fazladır. Bunu da eserlerine ustaca yansıtmıştır. 
 
Peyami Safa'nın Edebiyat İçin Önemi Nedir?

Peyami Safa özellikleri bakımından Türk edebiyatında önemli sanatçılar arasında yer almaktadır. Özellikle yapmış olduğu psikolojik tahliller onu diğer yazarlardan ayırmaktadır. Bu kapsamda Türk edebiyatının psikolojik çözümleyici romanın en büyük ustaların kabul edilmektedir.
 
Peyami Safa Hangi Dönem Yazarıdır?

Modern Türk edebiyatının yazarlarından biri olan Peyami Safa Cumhuriyet dönemi yazarları içerisinde yer almaktadır. 
 
Peyami Safa'nın Kaç Tane Eseri Vardır?

Peyamı Safa eserleri farklı türlerde kaleme almıştır. Bu kapsamda yazmış olduğu 450 civarı eseri bulunmaktadır.

ESERLERİ; 

ROMAN:
•    Gençliğimiz (1922)
•    Şimşek (1923)
•    Sözde Kızlar (1923)
•    Mahşer (1924)
•    Bir Akşamdı (1924)
•    Süngülerin Gölgesinde (1924)
•    Bir Genç Kız Kalbinin Cürmü (1925)
•    Canan (1925)
•    Dokuzuncu Hariciye Koğuşu (1930)
•    Fatih-Harbiye (1931)
•    Atilla (1931)
•    Bir Tereddüdün Romanı (1933)
•    Matmazel Noralya’nın Koltuğu (1949)
•    Yalnızız (1951)
•    Biz İnsanlar (1959)

ÖYKÜ:
•    Hikayeler (Halil Açıkgöz derledi, 1980)

OYUN:
•    Gün Doğuyor (1932)

İNCELEME-DENEME:
•    Türk İnkılâbına Bakışlar (1938)
•    Büyük Avrupa Anketi (1938)
•    Felsefî Buhran (1939)
•    Millet ve İnsan (1943)
•    Mahutlar (1959)
•    Mistisizm (1961)
•    Nasyonalizm (1961)
•    Sosyalizm (1961)
•    Doğu-Batı Sentezi (1963)
•    Sanat- Edebiyat-Tenkid (1970)
•    Osmanlıca-Türkçe- Uydurmaca (1970)
•    Sosyalizm-Marksizim- Komünizm (1971)
•    Din-İnkılâp-İrtica (1971)
•    Kadın-Aşk-Aile (1973)
•    Yazarlar-Sanatçılar- Meşhurlar (1976)
•    Eğitim-Gençlik-Üniversite (1976)
•    20. Asır- Avrupa ve Biz (1976)
DERS KİTAPLARI:
•    Cumhuriyet Mekteplerine Millet Alfabesi (1929)
•    Cumhuriyet Mekteplerine Alfabe (1929)
•    Cumhuriyet Mekteplerine Kıraat (Dört cilt, 1929)
•    Yeni Talebe Mektupları (1930)
•    Büyük Mektup Numuneleri (1932)
•    Türk Grameri (1941)
•    Dil Bilgisi (1942)
•    Fransız Grameri (1942)
•    Türkçe İzahlı Fransız Grameri (1948)

Türk Edebiyatına damga vuran ve bugün hala ilgi ile takip edilen bu eserler herkese çok şey katacak cinsten.